Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ1
(THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER ABOUT THE NEW SECONDARY EDUCATION PROGRAM )

Yazar : Ali Fatih SAKALLI  Celal ÇAKAN Abdulkadir BORAZAN Ebru KORKMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 65-81
1083    741


Özet
Bu çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan ortaöğretim matematik dersi programına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman illerinde çalışan toplam 23 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu toplam altı sorudan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin programı yoğun ve etkisiz buldukları görülmüştür. Ayrıca programın okul türlerine göre ayrı ayrı hazırlanması gerektiğini belirtmişler ve zamanı yetersiz bulmuşlardır. Buna karşın programın sarmal olmasını genelde olumlu karşılamışlar ve programı önceki programa göre daha katkı sağlayıcı olarak görmüşlerdir.

Anahtar Kelimeler
Matematik Öğretim Programı, Ortaöğretim, Öğretmen Görüşleri

Abstract
This study aims to identify the opinions of the math teachers for the program of secondary school education math course which has been introduced since the academic year 2013-2014. There search is a qualitative study. There search was carried out with a total of 23 teachers working in Adiyaman, Kahramanmaras and Osmaniye. The determination of the working group was based on volunteerism. The semi-structured interview form developed by the researchers as a data collection tool was used. The interview form consists of six questions. The content analysis was used to analyze the data obtained in the study. As the result of the analysis, teachers find the program as dense, in effective and in efficient. Also, they find time in sufficient and say that the program should be prepared separately for the types of schools. However, they have met the spiral program generally positive and saw the program as contributing more than the previous program.

Keywords
Mathematics Education Program, Secondary Education, Teachers' Opinions

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri