Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF TEACHERS’ ORGANIZATINAL IDENTIFICATION AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION LEVELS )

Yazar : Mehmet ÇANAK  Özer Yener AVCI  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 91-110
1227    948


Özet
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Kayseri ili merkez ilçelerindeki kamu okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmada oransız küme örnekleme yöntemiyle 384 öğretmenden geçerli veriler toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek amacıyla örgütsel özdeşleşme ölçeği, öğretmenlerin örgütsel iletişim düzeylerini belirlemek için de örgütsel iletişim ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeylerinin “katılıyorum” seviyesinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, görev yaptıkları okul kademesi ve kıdem değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeyleri arasında yüksek düzeyde ve pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İletişim

Abstract
This study aims to analyse the relationship between teachers’ organizational identification and organizational communication levels. Relational screening model was used in this research. The participants of this research are teachers who work in state schools in central districts of Kayseri city in the academic year 2014-2015. Data was collected from 384 teachers through cluster sampling method. In the study, organizational identification scale was used in order to determine teachers’ organizational identification levels and organizational communication scale was used in order to determine their organizational communication levels. At the end of the study, teachers’ organizational identification and communication levels were found at “I agree” level. It was determined that teachers’ organizational identification and organizational communication levels showed statistical significance in term of gender, marital status, the grade of school being worked and seniority variables. At the end of the study, it was found out that there was a high-level and positive relationship between teachers’ organizational identification and organizational communication levels.

Keywords
Teacher, Organizational Identification, Organizational Communication

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri