Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION PROCESS OF CANDIDATE TEACHERS )

Yazar : Mehmet ÇANAK  Sevda KATITAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 111-130
1062    863


Özet
Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin sosyalleşme sürecinde okul yönetimi tarafından hangi stratejilerin kullanıldığı, okul yöneticilerinden ve meslektaşlarından beklentilerinin neler olduğu ve sosyalleşme sürecinde en çok ne tür sorunlarla karşılaştıklarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin değişik illerindeki kamu okullarında görev yapan 14 aday öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan aday öğretmenler ölçüt örnekleme, maksimum çeşitlilik ve kuramsal örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, aday öğretmenlerin sosyalleşme sürecinde okul yönetimi tarafından uygulanan sosyalleştirme stratejilerinin genel olarak yetersiz olduğu görülmüştür. Bu süreçte aday öğretmenlerin tecrübeli meslektaşlarından ve özellikle okul yöneticilerinden; okula, çevreye ve eğitim süreçlerine uyum sağlama konularında destek bekledikleri ve bu anlamda yeterli desteği göremedikleri ve buna bağlı olarak da çevreyle, okul yönetimiyle, okulun fiziki yapısıyla ilgili bir takım sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aday Öğretmen, Örgütsel Sosyalleşme, Örgütsel Sosyalleşme Stratejileri

Abstract
The aim of this study is to determine what strategies are being used by the school management in the socialization process of candidate teachers, what the expectations of candidate teachers from the school administrators and their colleagues are and what kind of difficulties they encounter most in this process. The phenomenology which is one of qualitative research designs has been used in the research. Research data has been collected through semi-structured interview form from 14 candidate teachers working in public schools in different provinces of Turkey in 2015-2016 academic year. Candidate teachers participating in the research have been identified by the methods of criterion sampling, maximum variation sampling and theoretical sampling. As a result of the research, it has been found that socialization strategies implemented by the school management are generally inadequate in the socialization process of candidate teachers. In this process, it has been emerged that candidate teachers expect support from experienced colleagues and especially from school administrators in adapting to school, environment and the educational processes but they cannot receive adequate support in this respect and accordingly they experience some issues related to environment, school management and physical structure of the school.

Keywords
Candidate Teacher, Organizational Socialization, Organizational Socialization Strategies

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri