Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMLARI
(THE CRITICAL THINKING ATTIDUDES OF UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : İlke Evin GENCEL    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 232-239
1129    747


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumlarını incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda genel tarama modellerinden tekil ve ilişkisel tarama kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Marmara Bölgesinde iki devlet üniversitesine devam eden üniversite öğrencileri (N=464) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Saracaloğlu ve Yılmaz (2011) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Genel olarak katılımcıların oldukça olumlu eleştirel düşünme tutumuna sahip olduğu, denence kurma ve kanıta dayalı karar verme alt boyutlarında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu, sorunu tanıma ve bilgi toplama alt boyutlarında cinsiyet açısından anlamlı bir değişim olmadığı, eleştirel düşünme tutumunun kitap okuma ve sosyal medya kullanma sıklığına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim göstermediği, çalışmanın bulguları arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Eleştirel düşünme, eleştirel düşünme tutumu, üniversite öğrencileri

Abstract
The aim of the current research was to examine the critical thinking attitudes of university students. In this regard, single and relational survey methods were used. The participants of the research were made up of the students (N=464) at two state universities in Marmara region. For data collection, The Critical Thinking Attitude Scale” developed by Saracaloğlu and Yılmaz (2011) was used. The analysis revealed that the participants were generally found to have quite positive attitudes. As for the sub-scales, the scores of problem identification and evidence-based decision making were found to be high, while the scores for hypothesis testing and information gathering were moderate. Although the critical thinking attitudes of male students were found to be relatively higher than the females, no significant difference was observed between the two. As for the males, significant differences were found in hypothesis testing and evidence-based decision making sub-domains, while no significant difference with regard to gender was observed in problem identification and information gathering sub-scales. The critical thinking attitudes of the participants showed no significant difference in terms of the frequency of reading books and social media use.

Keywords
Critical thinking, critical thinking attitude, university students

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri