Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK BAŞARI ve VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE INFLUENCE OF 5E LEARNING CYCLE MODEL ON 6th GRADE STUDENTS’ GEOMETRIC ACHIEVEMENT and VAN HIELE GOMETRIC THINKING LEVELS )

Yazar : Ahmet YILDIZ   - Hasan ES  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 148-156
1596    2339


Özet
Bu araştırmanın amacı: Açılar, Çokgenler ve Dönüşüm Geometrisi konularının öğretiminde, 5E öğrenme döngüsü modeline uygun öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin geometri başarılarına ve Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma 2013- 2014 eğitim- öğretim yılının ikinci döneminde Sivas ilinde bulunan bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Uygulamaya 6. sınıfların iki farklı şubesinde öğrenim gören toplam 40 öğrenci katılmıştır. Dersler araştırmacı tarafından toplam 5 hafta süreyle; deney grubuna 5E Öğretim Modeline göre planlanan ders etkinliklerine göre kontrol grubunda ise öğretim programı ve ders kitabındaki öğretim etkinliklerine göre ders işlenmiştir. Araştırmada, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Açılar, Çokgenler ve Dönüşüm Geometrisi konularından oluşan Geometrisi Başarı Testi ve Van Hiele Geometrik Düşünme Testi öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Veri analizinde t- testi kullanılarak grupların ön test ve son test puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Analiz sonuçları, Açılar, Çokgenler ve Dönüşüm Geometrisi konularını öğrenmede ve geometrik düşünme düzeylerinin gelişiminde 5E Modeline yönelik etkinliklerin olumlu etkilerinin yüksek olduğu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
5E Öğrenme Döngüsü Modeli, Matematik Öğretimi, Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri

Abstract
The aim of this study is to determine the effects of 5E Model based activities on the 6th grade students' geometric achievement and Van Hiele geometric thnking levels. The research has been performed throughout 2014 spring semester at a primary school in Sivas. 40 students participated to this study in two different sections of 6th grade class of the school. Experiment and control groups were choosen randomly from these sections. The courses was performed using teaching activities of traditional teaching methods for control group and course activities planned by 5E teaching model for experiment group througout five weeks. Pre-test and post-test control groups were used in the research. Angle, polygon, transformation geometry chapters achievement test and Van Hiele geometric test were performed as pre-test and post-test. Data obtained at the end of this study is evaluated using SPSS packet program. It was examined that whether there is a meaningful difference between pre-test and post-test average points using t-test for data analysis. Analysis results show that 5E Model based activities have a positive influence on the 6th grade students' geometric achievement and Van Hiele geometric thnking levels.

Keywords
5E Learning Cycle Model, Mathematics Teaching, Van Hiele Geometric Thinking Levels

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri