Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Senem GÜRKAN Hatice SEZGİN

Konya  2017

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYener ÖZEN  
ÖZGÜR BİR İRADEMİZ VAR MI? (ÖZGÜR İRADE ÖLÇEĞI GELIŞTIRME VE ÖZGÜR İRADE GELIŞIMININ DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLERLE İLIŞKISI)
Sayı 10, s.1-20

DO WE HAVE A FREE WILL? (DEVELOPING A FREE WILL SCALE AND RELATIONSHIP OF FREE WILL DEVELOPMENT WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mutlu ÖZBİLEN Erdem OKLAY  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVENLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 10, s.21-37

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ ORGANIZATIONAL TRUST AND THEIR ENTREPRENEURSHIP LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup BALANTEKİN Hülya KARTAL  
OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 10, s.38-50

INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL ACTIVITY BOOKS IN THE CONTEXT OF PRE-WRITING PREPARATION STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen GÜLEŞ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN KURUMLARININ MEVCUT FİZİKSEL ÇEVRE KALİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Sayı 10, s.51-58

PRE-SCHOOL TEACHERS AND ADMINISTRATORS EVALUATIONS ABOUT THE CURRENT QUALITY OF THEIR INSTITUTIONS PHYSICAL ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande ARSLAN ÇİFTÇİ Gülden UYANIK BALAT Berrin AKMAN  
OKUL ÖNCESİ REKABET ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 10, s.59-71

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF TURKISH FORM OF PRESCHOOL COMPETITION QUESTIONNAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece SARIGÜL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YENİ NESİL OKUL " ARAŞTIRAN OKUL"
Sayı 10, s.72-78

NEW GENERATION SCHOOL " RESEARCHING SCHOOL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERYILMAZ Maarif MAMMADOV  
ZİMMERMAN’IN MODELİ TEMELİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 10, s.79-93

DEVELOPMENT OF A SELF-REGULATORY LEARNING MEASUREMENT ON THE MODEL OF ZIMMERMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
LİSE BİYOLOJİ DERSİNDE 7E YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÖĞRETİM MODELİNİN BAŞARIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 10, s.94-114

EVALUATION OF THE SUCCESS EFFECT OF 7E CONSTRUCTIVE APPROACH TEACHING MODEL IN HIGH SCHOOL BIOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem MARAS ATABAY Selda BAHADIR Sema ERGİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ANALİZİ
Sayı 10, s.115-125

SELF-SUFFICIENCY ANALYSIS OF THE SCIENCE TEACHER CANDIDATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan ŞARA Ahmet Alperen KEYVANOĞLU Murat TUNA  
2009 VE 2015 YILLARINDA YAYINLANAN HAYAT BİLGİSİ PROGRAMINDAKİ ORTAK DEĞERLERİN 1. SINIF DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
Sayı 10, s.126-143

THE REFLECTION OF 1st CLASS COURSE BOOKS TO COMMON VALUES IN THE LIFE SCIENCE PROGRAMMES PUBLISHED IN YEARS 2009 AND 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Nur ERDOĞAN  
PROGRAM FARKLILAŞTIRMA ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM PAKETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN ROLÜNE İLİŞKİN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.144-168

DEVELOPING CURRICULUM DIFFERENTIATION BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PACKAGE AND EXAMINING TEACHERS’ UNDERSTANDING ABOUT ROLE OF TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve KARA İbrahim YALÇINKAYA  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜREV KONUSUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 10, s.169-188

ELEMENTARY MATHEMATICS STUDENT TEACHERS' DEVELOPMENT OF ATTITUDE SCALE FOR DERIVATIVES SUBJECTS AND EVALUATION OF THE DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bertan AKYOL Ahmet Şakir YAZICI  
OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 10, s.189-208

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL PRINCIPALS AND AUTONOMOUS BEHAVIORS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgen ÖZLÜK Ayfer KARAASLAN  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUMUNDA AKRAN DESTEĞİNİN ETKİSİ
Sayı 10, s.209-222

THE EFFECT OF PEER SUPPORT ON ADAPTATION TO UNIVERSITY LIFE IN FIRST YEAR STUDENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yurdagül BOGAR  
TÜRKİYE’ DE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARIN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.223-234

INVESTIGATING OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS FOR TEACHERS IN TURKEY AND UNITED STATES OF AMERICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah CAN CEYLAN Osman DALAMAN  
İLKOKUL II. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 10, s.235-254

TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE EXTENT TO WHICH THE OBJECTIVES OF ELEMENTARY SCHOOL 2ND GRADE PLAY AND PHYSICAL ACTIVITIES COURSE ARE ACHIEVED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürdal HÖBEK Lütfi ÜREDİ  
ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 10, s.255-273

TO EVALUATE THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan TANIK ÖNAL Dilara GÖLGELİ SONDUR  
GEÇEN ON YILIN ARDINDAN TÜRKİYE’DE YAPILANDIRMACI PARADİGMA: BİR OLGU BİLİM ARAŞTIRMASI
Sayı 10, s.274-291

TEN YEARS LATER THE CONSTRUCTIVIST PARADIGM IN TURKEY: A PHENOMENOLOGY RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Çağrı BİBER Sebahattin ÇETİNKAYA  
7E ÖĞRENME HALKASI MODELİNİN ÇARPANLAR VE KATLAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 10, s.292-311

THE EFFECT OF 7E LEARNİNG MODEL ON ACADEMİC ACHİEVEMENTS IN THE TEACHING SUBJECT OF “FACTORS AND MULTİPLES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜZEL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.312-325

LIFELONG LEARNING TENDENCY INVESTIGATIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU  
ALTERNATİF ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI (DOĞUMDAN ALTI YAŞA KADAR OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİM)
Sayı 10, s.326-343

ALTERNATIVE PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION (SPECIAL EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN FROM BIRTH TO SIX YEARS OLD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri