Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Senem GÜRKAN Hatice SEZGİN

Konya  2017

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYener ÖZEN  
ÖZGÜR BİR İRADEMİZ VAR MI? (ÖZGÜR İRADE ÖLÇEĞI GELIŞTIRME VE ÖZGÜR İRADE GELIŞIMININ DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLERLE İLIŞKISI)
Sayı 10, s.1-20

DO WE HAVE A FREE WILL? (DEVELOPING A FREE WILL SCALE AND RELATIONSHIP OF FREE WILL DEVELOPMENT WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mutlu ÖZBİLEN Erdem OKLAY  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVENLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 10, s.21-37

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ ORGANIZATIONAL TRUST AND THEIR ENTREPRENEURSHIP LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup BALANTEKİN Hülya KARTAL  
OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 10, s.38-50

INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL ACTIVITY BOOKS IN THE CONTEXT OF PRE-WRITING PREPARATION STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen GÜLEŞ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN KURUMLARININ MEVCUT FİZİKSEL ÇEVRE KALİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Sayı 10, s.51-58

PRE-SCHOOL TEACHERS AND ADMINISTRATORS EVALUATIONS ABOUT THE CURRENT QUALITY OF THEIR INSTITUTIONS PHYSICAL ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande ARSLAN ÇİFTÇİ Gülden UYANIK BALAT Berrin AKMAN  
OKUL ÖNCESİ REKABET ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 10, s.59-71

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF TURKISH FORM OF PRESCHOOL COMPETITION QUESTIONNAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece SARIGÜL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YENİ NESİL OKUL " ARAŞTIRAN OKUL"
Sayı 10, s.72-78

NEW GENERATION SCHOOL " RESEARCHING SCHOOL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERYILMAZ Maarif MAMMADOV  
ZİMMERMAN’IN MODELİ TEMELİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 10, s.79-93

DEVELOPMENT OF A SELF-REGULATORY LEARNING MEASUREMENT ON THE MODEL OF ZIMMERMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
LİSE BİYOLOJİ DERSİNDE 7E YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÖĞRETİM MODELİNİN BAŞARIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 10, s.94-114

EVALUATION OF THE SUCCESS EFFECT OF 7E CONSTRUCTIVE APPROACH TEACHING MODEL IN HIGH SCHOOL BIOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem MARAS ATABAY Selda BAHADIR Sema ERGİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ANALİZİ
Sayı 10, s.115-125

SELF-SUFFICIENCY ANALYSIS OF THE SCIENCE TEACHER CANDIDATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan ŞARA Ahmet Alperen KEYVANOĞLU Murat TUNA  
2009 VE 2015 YILLARINDA YAYINLANAN HAYAT BİLGİSİ PROGRAMINDAKİ ORTAK DEĞERLERİN 1. SINIF DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
Sayı 10, s.126-143

THE REFLECTION OF 1st CLASS COURSE BOOKS TO COMMON VALUES IN THE LIFE SCIENCE PROGRAMMES PUBLISHED IN YEARS 2009 AND 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Nur ERDOĞAN  
PROGRAM FARKLILAŞTIRMA ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM PAKETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN ROLÜNE İLİŞKİN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.144-168

DEVELOPING CURRICULUM DIFFERENTIATION BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PACKAGE AND EXAMINING TEACHERS’ UNDERSTANDING ABOUT ROLE OF TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve KARA İbrahim YALÇINKAYA  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜREV KONUSUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 10, s.169-188

ELEMENTARY MATHEMATICS STUDENT TEACHERS' DEVELOPMENT OF ATTITUDE SCALE FOR DERIVATIVES SUBJECTS AND EVALUATION OF THE DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bertan AKYOL Ahmet Şakir YAZICI  
OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 10, s.189-208

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL PRINCIPALS AND AUTONOMOUS BEHAVIORS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgen ÖZLÜK Ayfer KARAASLAN  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUMUNDA AKRAN DESTEĞİNİN ETKİSİ
Sayı 10, s.209-222

THE EFFECT OF PEER SUPPORT ON ADAPTATION TO UNIVERSITY LIFE IN FIRST YEAR STUDENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yurdagül BOGAR  
TÜRKİYE’ DE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARIN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.223-234

INVESTIGATING OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS FOR TEACHERS IN TURKEY AND UNITED STATES OF AMERICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah CAN CEYLAN Osman DALAMAN  
İLKOKUL II. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 10, s.235-254

TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE EXTENT TO WHICH THE OBJECTIVES OF ELEMENTARY SCHOOL 2ND GRADE PLAY AND PHYSICAL ACTIVITIES COURSE ARE ACHIEVED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürdal HÖBEK Lütfi ÜREDİ  
ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 10, s.255-273

TO EVALUATE THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan TANIK ÖNAL Dilara GÖLGELİ SONDUR  
GEÇEN ON YILIN ARDINDAN TÜRKİYE’DE YAPILANDIRMACI PARADİGMA: BİR OLGU BİLİM ARAŞTIRMASI
Sayı 10, s.274-291

TEN YEARS LATER THE CONSTRUCTIVIST PARADIGM IN TURKEY: A PHENOMENOLOGY RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Çağrı BİBER Sebahattin ÇETİNKAYA  
7E ÖĞRENME HALKASI MODELİNİN ÇARPANLAR VE KATLAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 10, s.292-311

THE EFFECT OF 7E LEARNİNG MODEL ON ACADEMİC ACHİEVEMENTS IN THE TEACHING SUBJECT OF “FACTORS AND MULTİPLES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜZEL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.312-325

LIFELONG LEARNING TENDENCY INVESTIGATIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU  
ALTERNATİF ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI (DOĞUMDAN ALTI YAŞA KADAR OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİM)
Sayı 10, s.326-343

ALTERNATIVE PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION (SPECIAL EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN FROM BIRTH TO SIX YEARS OLD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri