Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Senem GÜRKAN Hatice SEZGİN

Konya  2017

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHacı ÖZDEMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISININ YORDAYICISI OLARAK ANNELERİNİN DEPRESYON, KAYGI, STRES VE BENLİK SAYGI DÜZEYLERİ
Sayı 11, s.1-15

DEPRESSION, ANXIETY, STRESS AND SELF-ESTEEM LEVELS OF SUBJECTS AS A PREDICTOR OF RESPECT FOR SELF IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba AKPOLAT Münevver ÇETİN  
ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 11, s.16-37

STRATEGIC LEADERSHIP QUALITIES OF PRINCIPALS ACCORDING TO TEACHERS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan GÖRMEZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN "TELİF HAKKI" KAVRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 11, s.38-54

A CASE STUDY ON THE CONSİDERATİON OF THE UNİVERSİTY STUDENTS ABOUT THE CONCEPT "COPYRİGHT"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÇETİN  
ÇOKLU TEMSİL DESTEKLİ TASARLANAN MANİPULATİFLERİN “TAM SAYI” ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 11, s.55-69

THE EFFECTS OF DESIGNED MANIPULATIVES BASED ON MULTIPLE REPRESENTATIONS FOR INSTRUCTION OF INTEGERS TO STUDENTS’ SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol DURAN Tufan BİTİR  
BAĞLAM TEMELLİ KELİME ÖĞRETİMİNİN KELİME KAZANIMINA KATKISI
Sayı 11, s.70-94

CONTRIBUTION OF CONTEXT BASED WORD TEACHING METHOD TO WORD ACQUISITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek YARALI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE BAKIŞLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 11, s.95-115

A STUDY TOWARDS VIEWS TO TEACHING PRINCIPLES AND METHODS COURSE OF TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARA  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZSAYGI İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.116-123

INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-ESTEEM AND BODY IMAGE IN PRE-SERVİCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşen TEMEL EGINLI Sultan BAŞARAN  
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİM YETERLİLİĞİNİN ÖNEMİ (YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN İLETİŞİM YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA)
Sayı 11, s.124-140

THE IMPORTANCE OF COMUNICATION COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING (A RESEARCH ON TEACHER’S COMMUNICATION COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mutlu ÖZBİLEN Gökhan GÜNAY  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL NÖBET GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.141-157

VIEWS of TEACHERS SERVING at PRIMARY SCHOOLS on SCHOOL GUARD DUTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat ÖZCAN Funda VARNACI UZUN  
HARİTA OKUMA ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Sayı 11, s.158-172

SCALE OF MAP READING SELF-EFFICACY: STUDY OF SCALE IMPROVEMENT, RELIABILITY AND AVAILABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ATALAY MAZLUM  
TÜRKİYE VE İZLANDA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 11, s.173-191

COMPARISON OF TURKISH AND ICELANDIC EDUCATION SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KABATAŞ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Sayı 11, s.192-202

THE IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION IN PRE-SCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KABATAŞ  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ MÜZİK VE MÜZİK TEKNOLOJİ DERSİNİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
Sayı 11, s.203-224

PRIMARY EDUCATION EFFECTS ON THE EFFECT OF THE 8th GRADE STUDENTS TO THE MUSIC COURSE OF THE MUSIC AND MUSIC TECHNOLOGY COURSE OF DAILY LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜZEL  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIMI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.225-245

INVESTIGATION OF ACADEMIC SELF-EFFICACY BELIEF LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF INTERNET USAGE AND SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra GEÇİKLİ Güldem DÖNEL AKGÜL Leyla DOĞAN  
FEN EĞİTİMİNDE HİKAYELENDİRME TEKNİĞİ İLE KAVRAM ÖĞRETİMİNE BİR AKSİYON ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.246-274

AN EXAMPLE OF ACTION FOR TEACHING OF CONCEPTS THROUGH NARRATIVE TECHNIQUE IN SCIENCE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan ÇAKIR  
SPRECHFERTIGKEIT: EIN BLICK IN MODERNE REGIONALE LEHRWERKE FÜR DEN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE-UNTERRICHT IN DER TÜRKEI
Sayı 11, s.275-299

SPEAKING SKILL: VIEWS INTO MODERN REGIONAL COURSE BOOKS FOR GERMAN AS FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet KARDEŞ Çağla BANKO Berrin AKMAN  
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMDE ETİK DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.300-313

THE VIEWS OF RESEARCH ASSISTANTS ABOUT SCIENTIFIC ETHIC’S VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Salim ÇAĞLAYAN Mehibe AKANDERE Özgür GÜL  
FİZİKSEL AKTİVİTELERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 11, s.314-322

EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS’S FORGIVENESS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba SİVRİKAYA Müzeyyen Eldeniz ÇETİN  
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA RESİMLİ GÜNLÜK AKIŞ ÇİZELGESİ VE GELENEKSEL EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN DERSLE İLGİLİ OLMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
Sayı 11, s.323-338

THE AFFECT OF ILLUSTRATIVE DAILY FLOW CHART AND TRADITIONAL INSTRUCTION PRACTICE IN SPECIAL EDUCATION CLASSES ON STUDENTS' MOTIVATION OF TO BE INVOLVED TO LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda ÖZER Ercan YILMAZ  
MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, s.339-352

A QUALITATIVE STUDY ABOUT VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Salim ÇAĞLAYAN Özgür GÜL Mehibe AKANDERE Hasan ŞAHİN  
SPORUN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Sayı 11, s.353-361

EFFECTS OF CONFLICT RESOLUTION BEHAVIORS OF SPORTS SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahritdin ŞANAL  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME
Sayı 11, s.362-368

FLIPPED LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÇELİK Ahmet IŞIK  
RASYONEL SAYILAR ÖĞRENME ALANINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 11, s.369-386

THE EFFECTS TO ACADEMİC SUCCESS OF COLLABORATİVE LEARNİNG İN THE FİELD OF RATİONAL NUMBERS LEARNİNG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÇETİNKAYA  
ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.387-400

TEACHERS RELATED VIEWS ABOUT THE DIFFICULTIES FACED AT SECONDARY SCHOOL MUSIC LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YAVUZ  
KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA YETERLİLİK DÜZEYLERİNİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ
Sayı 11, s.401-415

EXAMINATION OF THE INCLUSION COMPETENCE LEVELS OF THE TEACHERS WORKING IN INCLUSIVE PRACTICES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze KASALAK Beysun GÜNERİ  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜT ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 11, s.416-434

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AT HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ERYİĞİT Ayşe KAPTAN  
EĞİTİM TESİSLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIKTAKİ ROLÜNÜN İRDELENMESİ-KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.435-452

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF ACCESSIBILTY TO EDUCATIONAL FACILITIES ON SOCIAL EXCLUSION: A CASE STUDY IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri