Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Senem GÜRKAN Hatice SEZGİN

Konya  2017

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHacı ÖZDEMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISININ YORDAYICISI OLARAK ANNELERİNİN DEPRESYON, KAYGI, STRES VE BENLİK SAYGI DÜZEYLERİ
Sayı 11, s.1-15

DEPRESSION, ANXIETY, STRESS AND SELF-ESTEEM LEVELS OF SUBJECTS AS A PREDICTOR OF RESPECT FOR SELF IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba AKPOLAT Münevver ÇETİN  
ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 11, s.16-37

STRATEGIC LEADERSHIP QUALITIES OF PRINCIPALS ACCORDING TO TEACHERS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan GÖRMEZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN "TELİF HAKKI" KAVRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 11, s.38-54

A CASE STUDY ON THE CONSİDERATİON OF THE UNİVERSİTY STUDENTS ABOUT THE CONCEPT "COPYRİGHT"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÇETİN  
ÇOKLU TEMSİL DESTEKLİ TASARLANAN MANİPULATİFLERİN “TAM SAYI” ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 11, s.55-69

THE EFFECTS OF DESIGNED MANIPULATIVES BASED ON MULTIPLE REPRESENTATIONS FOR INSTRUCTION OF INTEGERS TO STUDENTS’ SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol DURAN Tufan BİTİR  
BAĞLAM TEMELLİ KELİME ÖĞRETİMİNİN KELİME KAZANIMINA KATKISI
Sayı 11, s.70-94

CONTRIBUTION OF CONTEXT BASED WORD TEACHING METHOD TO WORD ACQUISITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek YARALI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE BAKIŞLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 11, s.95-115

A STUDY TOWARDS VIEWS TO TEACHING PRINCIPLES AND METHODS COURSE OF TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARA  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZSAYGI İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.116-123

INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-ESTEEM AND BODY IMAGE IN PRE-SERVİCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşen TEMEL EGINLI Sultan BAŞARAN  
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİM YETERLİLİĞİNİN ÖNEMİ (YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN İLETİŞİM YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA)
Sayı 11, s.124-140

THE IMPORTANCE OF COMUNICATION COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING (A RESEARCH ON TEACHER’S COMMUNICATION COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mutlu ÖZBİLEN Gökhan GÜNAY  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL NÖBET GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.141-157

VIEWS of TEACHERS SERVING at PRIMARY SCHOOLS on SCHOOL GUARD DUTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat ÖZCAN Funda VARNACI UZUN  
HARİTA OKUMA ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Sayı 11, s.158-172

SCALE OF MAP READING SELF-EFFICACY: STUDY OF SCALE IMPROVEMENT, RELIABILITY AND AVAILABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ATALAY MAZLUM  
TÜRKİYE VE İZLANDA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 11, s.173-191

COMPARISON OF TURKISH AND ICELANDIC EDUCATION SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KABATAŞ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Sayı 11, s.192-202

THE IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION IN PRE-SCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KABATAŞ  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ MÜZİK VE MÜZİK TEKNOLOJİ DERSİNİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
Sayı 11, s.203-224

PRIMARY EDUCATION EFFECTS ON THE EFFECT OF THE 8th GRADE STUDENTS TO THE MUSIC COURSE OF THE MUSIC AND MUSIC TECHNOLOGY COURSE OF DAILY LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜZEL  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIMI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.225-245

INVESTIGATION OF ACADEMIC SELF-EFFICACY BELIEF LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF INTERNET USAGE AND SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra GEÇİKLİ Güldem DÖNEL AKGÜL Leyla DOĞAN  
FEN EĞİTİMİNDE HİKAYELENDİRME TEKNİĞİ İLE KAVRAM ÖĞRETİMİNE BİR AKSİYON ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.246-274

AN EXAMPLE OF ACTION FOR TEACHING OF CONCEPTS THROUGH NARRATIVE TECHNIQUE IN SCIENCE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan ÇAKIR  
SPRECHFERTIGKEIT: EIN BLICK IN MODERNE REGIONALE LEHRWERKE FÜR DEN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE-UNTERRICHT IN DER TÜRKEI
Sayı 11, s.275-299

SPEAKING SKILL: VIEWS INTO MODERN REGIONAL COURSE BOOKS FOR GERMAN AS FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet KARDEŞ Çağla BANKO Berrin AKMAN  
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMDE ETİK DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.300-313

THE VIEWS OF RESEARCH ASSISTANTS ABOUT SCIENTIFIC ETHIC’S VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Salim ÇAĞLAYAN Mehibe AKANDERE Özgür GÜL  
FİZİKSEL AKTİVİTELERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 11, s.314-322

EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS’S FORGIVENESS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba SİVRİKAYA Müzeyyen Eldeniz ÇETİN  
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA RESİMLİ GÜNLÜK AKIŞ ÇİZELGESİ VE GELENEKSEL EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN DERSLE İLGİLİ OLMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
Sayı 11, s.323-338

THE AFFECT OF ILLUSTRATIVE DAILY FLOW CHART AND TRADITIONAL INSTRUCTION PRACTICE IN SPECIAL EDUCATION CLASSES ON STUDENTS' MOTIVATION OF TO BE INVOLVED TO LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda ÖZER Ercan YILMAZ  
MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, s.339-352

A QUALITATIVE STUDY ABOUT VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Salim ÇAĞLAYAN Özgür GÜL Mehibe AKANDERE Hasan ŞAHİN  
SPORUN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Sayı 11, s.353-361

EFFECTS OF CONFLICT RESOLUTION BEHAVIORS OF SPORTS SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahritdin ŞANAL  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME
Sayı 11, s.362-368

FLIPPED LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÇELİK Ahmet IŞIK  
RASYONEL SAYILAR ÖĞRENME ALANINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 11, s.369-386

THE EFFECTS TO ACADEMİC SUCCESS OF COLLABORATİVE LEARNİNG İN THE FİELD OF RATİONAL NUMBERS LEARNİNG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÇETİNKAYA  
ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.387-400

TEACHERS RELATED VIEWS ABOUT THE DIFFICULTIES FACED AT SECONDARY SCHOOL MUSIC LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YAVUZ  
KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA YETERLİLİK DÜZEYLERİNİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ
Sayı 11, s.401-415

EXAMINATION OF THE INCLUSION COMPETENCE LEVELS OF THE TEACHERS WORKING IN INCLUSIVE PRACTICES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze KASALAK Beysun GÜNERİ  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜT ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 11, s.416-434

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AT HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ERYİĞİT Ayşe KAPTAN  
EĞİTİM TESİSLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIKTAKİ ROLÜNÜN İRDELENMESİ-KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.435-452

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF ACCESSIBILTY TO EDUCATIONAL FACILITIES ON SOCIAL EXCLUSION: A CASE STUDY IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri