Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2017

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLaurence FOND-HARMANT Catalin NACHE Michel PLUSS Jean Michel STASSEN Gabriela KELEMEN Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN  
RUHSAL BOZUKLUĞA SAHİP İNSANLAR İÇİN İSTİHDAM SAĞLAYAN HİZMETLERE YENİ BİR EĞİTİM REHBERİ OLUŞTURULMASI
Sayı 12, s.01-12

BUILDING A NEW TRAINING REFERENTIAL FOR THE EMPLOYMENT ACCOMPANIMENT JOBS FOR PEOPLE WITH PSYCHIC HANDICAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miray ÖZÖZEN DANACI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK NARSİSİZMİ İLE ÇOCUKLUK DÖNEMİ MUTLULUK VE HUZUR ANILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 12, s.13-25

THE RELATION BETWEEN CHILD NARCICSM AND CHILDHOOD TERM HAPPINESS AND SERENITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen YILDIRIM Mehmet GÜROL  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMDAN KAYNAKLANAN STRES ALGILARININ BELİRLENMESİ ÖLÇEĞİ
Sayı 12, s.26-39

THE SCALE FOR IDENTIFICATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF STRESS LED BY HIDDEN CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge PINARCIK  
24-36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ZORBALIĞINA YÖNELİM DÜZEYLERİ
Sayı 12, s.40-58

TENDENCY LEVELS OF SCHOOL BULLYING AT 24-36 MONTHLY AGED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya ÇIKILI Abdulbaki KARACA  
YÜKSEKÖĞRETİME DEVAM EDEN OTİZMLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 12, s.59-74

DEFINING THE EXPECTATIONS AND PROBLEMS OF PARENTS AND INDIVIDUALS WITH AUTİSM WHO ARE ENROLLED IN HIGER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SERT Cansu ÖZCAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 12, s.75-93

COMPARISON OF PRIMARY EDUCATION SECTION WITH AND PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ CONFIDENCE IN SELF EFFICIENCY AND THEIR ATTITUDES TOWARD TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ERKUŞ Cemil İNAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.94-105

EVALUATION OF CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS RELATING TO TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma GÜLRUH GÜRBÜZ Ezgi DEDE  
ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİLERİ: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, s.106-125

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL TRUST ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A SURVEY OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsen ÖZCAN Serhat ÜSTÜNDAĞ  
EĞİTSEL OYUNLARLA İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ-KAVRAM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 12, s.126-142

EFFECT ON STUDENTS’ SELF DESCRİPTİON LEVELS OF İMPLEMENTİNG EDUCATİONAL GAME İN PHYSİCAL EDUCATİON COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna TARKOÇİN Besime BİLMEZ Gül KADAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖ-REV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRET-MENLERİNİN SINIFLARDA BULUNAN KİTAP MERKEZLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.143-155

ANALYSING PRE-SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS, ABOUT CLASSROOM BOOK CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdal DENİZ Hakan SARI  
ÖZEL EĞİTİM SINIFINA DEVAM EDEN HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.156-171

AN EVALUATION OF TEACHERS’ PERSPECTIVES ON TEACHING METHODS OF INITIAL READING AND WRITING FOR CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN SPECIAL CLASSROOM IN MAINSTREAM SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maide ORÇAN KAÇAN Seda KARAYOL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN AYIRDIKLARI SÜRE VE MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 12, s.172-186

TIME ALLOCATION IN TEACHING MATH IN PRESCHOOLS AND PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON TEACHING MATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÇETİNGÖZ Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU  
GÖÇ EDEN ÇOCUKLARA SUNULAN SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMININ STRESLE BAŞ EDEBİLME DURUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.187-202

THE EVALUATION OF THE EFFECTS OF SOCIAL SKILLS TRAINING PROGRAM GIVEN TO IMMIGRANT CHILDREN ON THEIR COPING WITH STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maide ORÇAN KAÇAN İlayda KİMZAN  
ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.203-215

INVESTIGATION OF TEACHER'S INTERVIEWS ON THE USE OF TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ŞAHİN Kitabiye GÜL  
YETİŞTİRME KURSUNA DEVAM EDEN VE ETMEYEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS BAŞARISI İLE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLİŞKİSİ
Sayı 12, s.216-229

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENGLISH LESSON SUCCESS AND THE SCHOOL BURNOUT OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO CONTINUE OR DO NOT ATTEND THE TRAINING COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğukan Batur Alp GÜLŞEN Oğuzhan DALKIRAN  
SPOR UZMANLARI VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK SPOR YÖNETİMİNDEKİ MEVCUT SORUNLARI ALGILAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 12, s.230-239

COMPARISON OF LEVELS OF PERCEPTION OF CURRENT PROBLEMS IN TURKISH SPORT MANAGEMENT BY SPORTS EXPERTS AND SENIOR IN SPORTS MANAGERS STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enisa MEDE Seval DOĞAN  
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETEN HAZIRLIK PROGRAMLARINDA DİL ODAKLI KONUŞMA İHTİYAÇ ANALİZİ: TÜRKİYE’ DE BİR DURUM
Sayı 12, s.240-264

A LANGUAGE FOCUSED NEEDS ANALYSIS FOR EFL SPEAKING IN PREPARATORY PROGRAMS: A CASE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enisa MEDE Burcu KARAKAYA Merve SELÇUK  
İKİNCİ DİL KONUŞMA BECERİSİNDE ÖZ DEĞERLENDİRME: ÖĞRENCİLERİN ÖZ-DEĞERLENDİRME SÜRESİNCEKİ DOĞRULUĞU VE GELİŞİM ALGISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.265-280

SELF-ASSESSMENT IN SECOND LANGUAGE SPEAKING ABILITY: AN EVALUATION OF STUDENTS' ACCURACY AND PERCEPTION OF GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Remzi CAN Behçet ALTUNTAŞ  
PARAGRAF YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 12, s.281-296

AN APPLICATION ON THE DEVELOPMENT PARAGRAPH WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ARSLAN Salih ÖZENİCİ  
İNGİLİZCE OKUTMANLARININ ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ALGILARI: GERÇEKLER VE GÖRÜŞLER
Sayı 12, s.297-305

PERCEPTIONS AND VIEWS OF LANGUAGE INSTRUCTORS OVER TEACHERS’ AUTONOMY: FACTS AND OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ATEŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.306-317

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN READING COMPREHENSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çavuş ŞAHİN Berfu KIZILASLAN TUNÇER Hatice Canan ARCAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 12, s.318-332

OPINIONS OF PRE-SCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES’ REGARDING THE PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION FIELD EXAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KARACA Önder ŞİMŞEK  
TÜRKİYE’DEKİ OKUL KİTAPLARINDA RADYASYON KONUSUNUN YER ALMA DÜZEYİ
Sayı 12, s.333-341

EXISTENCE LEVELS OF RADIATION SUBJECT IN TURKEY’S SCHOOL BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra AKGÜL Fulya EZMECİ Berrin AKMAN  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE DİSİPLİN ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.342-357

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SCHOOL TEACHERS’ SELF-ESTEEM AND UNDERSTANDING OF DISCIPLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri