Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2017

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLaurence FOND-HARMANT Catalin NACHE Michel PLUSS Jean Michel STASSEN Gabriela KELEMEN Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN  
RUHSAL BOZUKLUĞA SAHİP İNSANLAR İÇİN İSTİHDAM SAĞLAYAN HİZMETLERE YENİ BİR EĞİTİM REHBERİ OLUŞTURULMASI
Sayı 12, s.01-12

BUILDING A NEW TRAINING REFERENTIAL FOR THE EMPLOYMENT ACCOMPANIMENT JOBS FOR PEOPLE WITH PSYCHIC HANDICAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miray ÖZÖZEN DANACI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK NARSİSİZMİ İLE ÇOCUKLUK DÖNEMİ MUTLULUK VE HUZUR ANILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 12, s.13-25

THE RELATION BETWEEN CHILD NARCICSM AND CHILDHOOD TERM HAPPINESS AND SERENITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen YILDIRIM Mehmet GÜROL  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMDAN KAYNAKLANAN STRES ALGILARININ BELİRLENMESİ ÖLÇEĞİ
Sayı 12, s.26-39

THE SCALE FOR IDENTIFICATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF STRESS LED BY HIDDEN CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge PINARCIK  
24-36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ZORBALIĞINA YÖNELİM DÜZEYLERİ
Sayı 12, s.40-58

TENDENCY LEVELS OF SCHOOL BULLYING AT 24-36 MONTHLY AGED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya ÇIKILI Abdulbaki KARACA  
YÜKSEKÖĞRETİME DEVAM EDEN OTİZMLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 12, s.59-74

DEFINING THE EXPECTATIONS AND PROBLEMS OF PARENTS AND INDIVIDUALS WITH AUTİSM WHO ARE ENROLLED IN HIGER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SERT Cansu ÖZCAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 12, s.75-93

COMPARISON OF PRIMARY EDUCATION SECTION WITH AND PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ CONFIDENCE IN SELF EFFICIENCY AND THEIR ATTITUDES TOWARD TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ERKUŞ Cemil İNAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.94-105

EVALUATION OF CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS RELATING TO TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma GÜLRUH GÜRBÜZ Ezgi DEDE  
ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİLERİ: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, s.106-125

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL TRUST ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A SURVEY OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsen ÖZCAN Serhat ÜSTÜNDAĞ  
EĞİTSEL OYUNLARLA İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ-KAVRAM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 12, s.126-142

EFFECT ON STUDENTS’ SELF DESCRİPTİON LEVELS OF İMPLEMENTİNG EDUCATİONAL GAME İN PHYSİCAL EDUCATİON COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna TARKOÇİN Besime BİLMEZ Gül KADAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖ-REV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRET-MENLERİNİN SINIFLARDA BULUNAN KİTAP MERKEZLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.143-155

ANALYSING PRE-SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS, ABOUT CLASSROOM BOOK CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdal DENİZ Hakan SARI  
ÖZEL EĞİTİM SINIFINA DEVAM EDEN HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.156-171

AN EVALUATION OF TEACHERS’ PERSPECTIVES ON TEACHING METHODS OF INITIAL READING AND WRITING FOR CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN SPECIAL CLASSROOM IN MAINSTREAM SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maide ORÇAN KAÇAN Seda KARAYOL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN AYIRDIKLARI SÜRE VE MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 12, s.172-186

TIME ALLOCATION IN TEACHING MATH IN PRESCHOOLS AND PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON TEACHING MATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÇETİNGÖZ Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU  
GÖÇ EDEN ÇOCUKLARA SUNULAN SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMININ STRESLE BAŞ EDEBİLME DURUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.187-202

THE EVALUATION OF THE EFFECTS OF SOCIAL SKILLS TRAINING PROGRAM GIVEN TO IMMIGRANT CHILDREN ON THEIR COPING WITH STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maide ORÇAN KAÇAN İlayda KİMZAN  
ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.203-215

INVESTIGATION OF TEACHER'S INTERVIEWS ON THE USE OF TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ŞAHİN Kitabiye GÜL  
YETİŞTİRME KURSUNA DEVAM EDEN VE ETMEYEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS BAŞARISI İLE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLİŞKİSİ
Sayı 12, s.216-229

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENGLISH LESSON SUCCESS AND THE SCHOOL BURNOUT OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO CONTINUE OR DO NOT ATTEND THE TRAINING COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğukan Batur Alp GÜLŞEN Oğuzhan DALKIRAN  
SPOR UZMANLARI VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK SPOR YÖNETİMİNDEKİ MEVCUT SORUNLARI ALGILAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 12, s.230-239

COMPARISON OF LEVELS OF PERCEPTION OF CURRENT PROBLEMS IN TURKISH SPORT MANAGEMENT BY SPORTS EXPERTS AND SENIOR IN SPORTS MANAGERS STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enisa MEDE Seval DOĞAN  
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETEN HAZIRLIK PROGRAMLARINDA DİL ODAKLI KONUŞMA İHTİYAÇ ANALİZİ: TÜRKİYE’ DE BİR DURUM
Sayı 12, s.240-264

A LANGUAGE FOCUSED NEEDS ANALYSIS FOR EFL SPEAKING IN PREPARATORY PROGRAMS: A CASE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enisa MEDE Burcu KARAKAYA Merve SELÇUK  
İKİNCİ DİL KONUŞMA BECERİSİNDE ÖZ DEĞERLENDİRME: ÖĞRENCİLERİN ÖZ-DEĞERLENDİRME SÜRESİNCEKİ DOĞRULUĞU VE GELİŞİM ALGISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.265-280

SELF-ASSESSMENT IN SECOND LANGUAGE SPEAKING ABILITY: AN EVALUATION OF STUDENTS' ACCURACY AND PERCEPTION OF GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Remzi CAN Behçet ALTUNTAŞ  
PARAGRAF YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 12, s.281-296

AN APPLICATION ON THE DEVELOPMENT PARAGRAPH WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ARSLAN Salih ÖZENİCİ  
İNGİLİZCE OKUTMANLARININ ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ALGILARI: GERÇEKLER VE GÖRÜŞLER
Sayı 12, s.297-305

PERCEPTIONS AND VIEWS OF LANGUAGE INSTRUCTORS OVER TEACHERS’ AUTONOMY: FACTS AND OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ATEŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.306-317

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN READING COMPREHENSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çavuş ŞAHİN Berfu KIZILASLAN TUNÇER Hatice Canan ARCAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 12, s.318-332

OPINIONS OF PRE-SCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES’ REGARDING THE PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION FIELD EXAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KARACA Önder ŞİMŞEK  
TÜRKİYE’DEKİ OKUL KİTAPLARINDA RADYASYON KONUSUNUN YER ALMA DÜZEYİ
Sayı 12, s.333-341

EXISTENCE LEVELS OF RADIATION SUBJECT IN TURKEY’S SCHOOL BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra AKGÜL Fulya EZMECİ Berrin AKMAN  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE DİSİPLİN ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.342-357

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SCHOOL TEACHERS’ SELF-ESTEEM AND UNDERSTANDING OF DISCIPLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri