Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2018

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGökhan DEMİRHAN Okan KARACA  
TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN METODOLOJİK İNCELEMESİ
Sayı 15, s.01-20

THE METHODOLOGICAL INVESTIGATION OF THE POSTGRADUATE THESES WRITTEN ON THE FIELD OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ŞAHİN Gizem KARAYILAN  
EKOLOJİK AYAK İZİ OYUNLARININ İLKOKUL DÖRT VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ
Sayı 15, s.21-45

THE EFFECT OF THE FOURTH AND FIVE-YEAR CLASS STUDENTS ON THE ENVIRONMENTAL LITERACY OF THE PRIMARY SCHOOL OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT OWN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman CIRCIR Nurten SARGIN  
ERGENLERDE OKUL TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİ VE ALEKSİTİMİ AÇISINDAN YORDANMASI
Sayı 15, s.46-58

PREDICTION OF TEENAGERS’ SCHOOL BURNOUT LEVEL IN RESPECT TO ALEXITHYMIA AND SCHOOL CLIMATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ Lütfi ÜREDİ  
ALAN DEĞİŞİKLİĞİYLE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 15, s.59-70

SPECIAL EDUCATION CLASSROOM TEACHERS AND SPECIAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN SCHOOLS WITH A CHANGE OF FIELD OF INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PROFESSIONAL SATISFACTION: (EXAMPLE OF MERSİN PROVİNCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan ARSLAN NAMLI Mehmet Can ŞAHİN  
KİTAP YAZMA ETKİNLİĞİ İLE VERİLEN MASAÜSTÜ YAYINCILIK EĞİTİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ
Sayı 15, s.80-92

EFFECTS OF BOOK WRITING ACTIVITY ON THE MOTIVATION OF DESKTOP PUBLISHING TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Funda TÜRKMEN Uğur TÜRKMEN  
EĞİTİM MÜZİĞİ BESTECİLERİNİN ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BETİMLENMESİ VE ESERLERİN ANALİZİ: ZEKİ ÇUBUK ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.93-107

THE ANALYSIS OF ORCHESTRAL WORKS OF EDUCATIONAL MUSIC COMPOSERS: EXAMPLES OF ZEKİ ÇUBUK 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale GÖL Atila YILDIRIM  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, s.108-124

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS PERSONALITY AND JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel KORKMAZ Mine KOYUNCU ŞAHİN Mübeccel Sara GÖNEN  
TÜRKÇE VE TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMİŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARINDA YAŞLILIK KAVRAMININ İNCELENMESİ
Sayı 15, s.125-140

THE INVESTIGATION OF THE CONCEPT OF OLD AGE IN EARLY CHILDHOOD PICTURE STORY BOOKS WRITTEN IN TURKISH AND TRANSLATED INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Assylbek MAKHABBAT Ahmet Naci ÇOKLAR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 15, s.141-153

DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek ZEYBEK Gül ÇÖRÜŞ  
MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, s.154-169

COMPARISON OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL AND ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS’ SUCCESS AND SELF-ESTEEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem BÜLBÜL HÜNER Coşkun KÜÇÜKTEPE  
ÖĞRETMENLERİN SORU SORMA DENEYİMLERİNİN SOKRATİK SORGULAMA ENTELEKTÜEL STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.170-191

INVESTIGATE THE QUESTIONING EXPERIENCES OF CLASSROOM TEACHERS IN TERMS OF THE INTELLECTUAL STANDARDS OF SOCRATIC INQUIRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai AKKAYA Murat ALTUN  
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINDAKİ BİLGİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.192-213

INVESTIGATION OF ABSTRACTION PROCESSES IN CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriye KUTLU Ali Çağatay KILINÇ Seçil ARAŞKAL  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜCÜ KULLANMA STİLLERİ İLE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, s.214-234

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS’ POWER STYLES AND TEACHER LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
PSİKOLOJİK TRAVMAYI YORDAMADA YENİ BİR TEORİ DENEMESİ (ÇİFT SARILI YUMURTA TEORİSİ)
Sayı 15, s.235-250

A NEW THEORY INITIATIVE TO PREDICTING PSYCHOLOGICAL TRAUMA (DOUBLE-WRAPPED EGG THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil FİLİZ  
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 15, s.251-269

METAPHORIC PERCEPTIONS OF MATHEMATIC CONCEPTS OF PEDAGOGICAL FORMATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan GÖZLER Esra MUTLU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARA MARUZ KALMASI İLE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARI SERGİLEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, s.267-283

RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHING STUDENTS' BEING SUBJECT OF CYBER-BULLYING BEHAVIORS AND THEIR SHOWING CYBER-BULLYING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri