Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2018

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGökhan DEMİRHAN Okan KARACA  
TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN METODOLOJİK İNCELEMESİ
Sayı 15, s.01-20

THE METHODOLOGICAL INVESTIGATION OF THE POSTGRADUATE THESES WRITTEN ON THE FIELD OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ŞAHİN Gizem KARAYILAN  
EKOLOJİK AYAK İZİ OYUNLARININ İLKOKUL DÖRT VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ
Sayı 15, s.21-45

THE EFFECT OF THE FOURTH AND FIVE-YEAR CLASS STUDENTS ON THE ENVIRONMENTAL LITERACY OF THE PRIMARY SCHOOL OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT OWN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman CIRCIR Nurten SARGIN  
ERGENLERDE OKUL TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİ VE ALEKSİTİMİ AÇISINDAN YORDANMASI
Sayı 15, s.46-58

PREDICTION OF TEENAGERS’ SCHOOL BURNOUT LEVEL IN RESPECT TO ALEXITHYMIA AND SCHOOL CLIMATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ Lütfi ÜREDİ  
ALAN DEĞİŞİKLİĞİYLE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 15, s.59-70

SPECIAL EDUCATION CLASSROOM TEACHERS AND SPECIAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN SCHOOLS WITH A CHANGE OF FIELD OF INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PROFESSIONAL SATISFACTION: (EXAMPLE OF MERSİN PROVİNCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan ARSLAN NAMLI Mehmet Can ŞAHİN  
KİTAP YAZMA ETKİNLİĞİ İLE VERİLEN MASAÜSTÜ YAYINCILIK EĞİTİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ
Sayı 15, s.80-92

EFFECTS OF BOOK WRITING ACTIVITY ON THE MOTIVATION OF DESKTOP PUBLISHING TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Funda TÜRKMEN Uğur TÜRKMEN  
EĞİTİM MÜZİĞİ BESTECİLERİNİN ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BETİMLENMESİ VE ESERLERİN ANALİZİ: ZEKİ ÇUBUK ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.93-107

THE ANALYSIS OF ORCHESTRAL WORKS OF EDUCATIONAL MUSIC COMPOSERS: EXAMPLES OF ZEKİ ÇUBUK 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale GÖL Atila YILDIRIM  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, s.108-124

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS PERSONALITY AND JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel KORKMAZ Mine KOYUNCU ŞAHİN Mübeccel Sara GÖNEN  
TÜRKÇE VE TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMİŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARINDA YAŞLILIK KAVRAMININ İNCELENMESİ
Sayı 15, s.125-140

THE INVESTIGATION OF THE CONCEPT OF OLD AGE IN EARLY CHILDHOOD PICTURE STORY BOOKS WRITTEN IN TURKISH AND TRANSLATED INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Assylbek MAKHABBAT Ahmet Naci ÇOKLAR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 15, s.141-153

DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek ZEYBEK Gül ÇÖRÜŞ  
MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, s.154-169

COMPARISON OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL AND ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS’ SUCCESS AND SELF-ESTEEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem BÜLBÜL HÜNER Coşkun KÜÇÜKTEPE  
ÖĞRETMENLERİN SORU SORMA DENEYİMLERİNİN SOKRATİK SORGULAMA ENTELEKTÜEL STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.170-191

INVESTIGATE THE QUESTIONING EXPERIENCES OF CLASSROOM TEACHERS IN TERMS OF THE INTELLECTUAL STANDARDS OF SOCRATIC INQUIRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai AKKAYA Murat ALTUN  
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINDAKİ BİLGİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.192-213

INVESTIGATION OF ABSTRACTION PROCESSES IN CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriye KUTLU Ali Çağatay KILINÇ Seçil ARAŞKAL  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜCÜ KULLANMA STİLLERİ İLE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, s.214-234

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS’ POWER STYLES AND TEACHER LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
PSİKOLOJİK TRAVMAYI YORDAMADA YENİ BİR TEORİ DENEMESİ (ÇİFT SARILI YUMURTA TEORİSİ)
Sayı 15, s.235-250

A NEW THEORY INITIATIVE TO PREDICTING PSYCHOLOGICAL TRAUMA (DOUBLE-WRAPPED EGG THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil FİLİZ  
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 15, s.251-269

METAPHORIC PERCEPTIONS OF MATHEMATIC CONCEPTS OF PEDAGOGICAL FORMATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan GÖZLER Esra MUTLU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARA MARUZ KALMASI İLE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARI SERGİLEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, s.267-283

RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHING STUDENTS' BEING SUBJECT OF CYBER-BULLYING BEHAVIORS AND THEIR SHOWING CYBER-BULLYING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri