Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2018

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaide ÖZBEY  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ DEĞER DAVRANIŞLARI İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, s.01-15

A STUDY ON THE RELATION BETWEEN THE MORAL VALUE BEHAVIORS AND MOTIVATION LEVELS OF THE PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih GÜLEN  
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLGİNİN YAPILANDIRILMASI; ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Sayı 16, s.16-31

STRUCTURING OF KNOWLEDGE IN PROBLEM SOLVING PROCESS; A SAMPLE WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş SALI Gözde SIRGANCI  
BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 16, s.32-41

DETERMINING OF VARIABLES AFFECTED ACADEMIC ACHIEVEMENT OF EDUCATION FACULTY STUDENTS OF BOZOK UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut KARAMAN  
FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 16, s.42-56

RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LIFETIME LEARNING AND SOCIAL RESPONSIBILITY FORMATION STUDENTS: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın YILDIZ M. Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA BAŞARI ALGILARI İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 16, s.57-67

COMPARISON OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES SUCCESS IN PIANO LESSONS WITH THEIR PERCEPTIONS OF PIANO SUCCESS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKTÜRK İsmail BARIŞ  
BAKIM REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERLE ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 16, s.68-96

THE PROBLEMS AND THE SOLUTION SUGGESTIONS PROPOSED BY CARETAKER WORKING WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN MAINTENANCE STUFF AND REHABILITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk SÖNMEZ Mehmet Şaban AKGÜL  
İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 16, s.97-117

THE ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENT'S PARENTS' VIEWS ON CHILDREN'S RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri