Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2018

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaide ÖZBEY  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ DEĞER DAVRANIŞLARI İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, s.01-15

A STUDY ON THE RELATION BETWEEN THE MORAL VALUE BEHAVIORS AND MOTIVATION LEVELS OF THE PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih GÜLEN  
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLGİNİN YAPILANDIRILMASI; ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Sayı 16, s.16-31

STRUCTURING OF KNOWLEDGE IN PROBLEM SOLVING PROCESS; A SAMPLE WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş SALI Gözde SIRGANCI  
BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 16, s.32-41

DETERMINING OF VARIABLES AFFECTED ACADEMIC ACHIEVEMENT OF EDUCATION FACULTY STUDENTS OF BOZOK UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut KARAMAN  
FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 16, s.42-56

RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LIFETIME LEARNING AND SOCIAL RESPONSIBILITY FORMATION STUDENTS: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın YILDIZ M. Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA BAŞARI ALGILARI İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 16, s.57-67

COMPARISON OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES SUCCESS IN PIANO LESSONS WITH THEIR PERCEPTIONS OF PIANO SUCCESS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKTÜRK İsmail BARIŞ  
BAKIM REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERLE ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 16, s.68-96

THE PROBLEMS AND THE SOLUTION SUGGESTIONS PROPOSED BY CARETAKER WORKING WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN MAINTENANCE STUFF AND REHABILITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk SÖNMEZ Mehmet Şaban AKGÜL  
İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 16, s.97-117

THE ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENT'S PARENTS' VIEWS ON CHILDREN'S RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri