Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2018

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFethi KAYALAR Filiz KAYALAR  
STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)
Sayı 17, s.01-12

STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya ÖNER ARMAĞAN Fatih DEMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL SORUMLU VATANDAŞ DAVRANIŞLARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.13-36

EXAMINATION OF THE LEVELS OF ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE CITIZEN BEHAVIORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan MEDİKOĞLU Osman DALAMAN  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.37-65

INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE DETERMİNATİON OF INTERNET ADDİCTİON LEVELS AND ACADEMİC ACHİEVEMENT OF PRİMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge AYAZSEVEN Fulya CENKSEVEN ÖNDER  
ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: SALDIRGANLIK VE DUYGUSAL BAŞA ÇIKMANIN ROLÜ
Sayı 17, s.66-77

INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENT: THE ROLE OF EMOTIONAL APPROACH COPING AND AGGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat EKER Selçuk ALTIN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.78-102

INVESTIGATING OF LIFE LEARNING TENDENCIES OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem GÜRKAN Songül GÜRKAN  
İLKOKUL 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, s.103-117

THE EVALUATION OF THE TURKISH 4th GRADE PRIMARY SCHOOL COURSE BOOKS IN TERMS OF GENDER ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya ÖNER ARMAĞAN Nagehan DEMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PLANETARYUMLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 17, s.118-131

VIEWS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS PLANETARIUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri