Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2018

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFethi KAYALAR Filiz KAYALAR  
STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)
Sayı 17, s.01-12

STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya ÖNER ARMAĞAN Fatih DEMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL SORUMLU VATANDAŞ DAVRANIŞLARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.13-36

EXAMINATION OF THE LEVELS OF ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE CITIZEN BEHAVIORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan MEDİKOĞLU Osman DALAMAN  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.37-65

INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE DETERMİNATİON OF INTERNET ADDİCTİON LEVELS AND ACADEMİC ACHİEVEMENT OF PRİMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge AYAZSEVEN Fulya CENKSEVEN ÖNDER  
ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: SALDIRGANLIK VE DUYGUSAL BAŞA ÇIKMANIN ROLÜ
Sayı 17, s.66-77

INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENT: THE ROLE OF EMOTIONAL APPROACH COPING AND AGGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat EKER Selçuk ALTIN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.78-102

INVESTIGATING OF LIFE LEARNING TENDENCIES OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem GÜRKAN Songül GÜRKAN  
İLKOKUL 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, s.103-117

THE EVALUATION OF THE TURKISH 4th GRADE PRIMARY SCHOOL COURSE BOOKS IN TERMS OF GENDER ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya ÖNER ARMAĞAN Nagehan DEMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PLANETARYUMLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 17, s.118-131

VIEWS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS PLANETARIUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri