Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2019

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBünyamin SARIKAYA  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MUŞ BİLSEM ÖRNEĞİ
Sayı 18, s.01-17

A STUDY ON READING ANXIETY OF GIFTED CHILDREN ACCORDING TO DIFFERENT VARIANTS: MUS BILSEM SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Ali GİZİR Yeşim USLU  
DUYGU-DURUM FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
Sayı 18, s.18-29

TRAIT META-MOOD SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZ Hasan ES Ali TÜRKDOĞAN  
TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GRAFİK MATERYAL KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı 18, s.30-42

STUDIES CONDUCTED ABOUT GRAPHIC MATERIAL IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÇETİNGÖZ  
YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA EBEVEYNLER İÇİN GELİŞTİRİLEN AİLE KATILIMLI EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (2015-2018)
Sayı 18, s.43-66

THE REVIEW OF RESEARCH REGARDING FAMILY INVOLVEMENT EDUCATIONAL PROGRAMS DEVELOPED FOR PARENTS IN THE CONTEXT OF LIFE-LONG LEARNING (2015-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERYILMAZ Kübra ASKEROĞLU  
KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 18, s.67-76

AN INVESTIGATION OF CAREER ADAPTABILITY IN TERMS OF LIFE SATISFACTION AND ATTITUDES TOWARDS THE FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naciye KAYA Yavuz ERİŞEN Mehmet GÜROL  
MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ETNOPEDAGOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE UYGULAMALARA YANSIMALARI
Sayı 18, s.77-101

ASSESSMENT OF MONE 2013 PRESCHOOL CURRICULUM IN TERMS OF ETHNO-PEDAGOGY AND REFLECTIONS ON PRACTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şevval SAKARYA Arzu ÇAHANTİMUR  
MONTESSORI EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİM MEKÂNLARI
Sayı 18, s.102-127

MONTESSORI EDUCATION PROGRAMME AND EDUCATIONAL PLACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARABAŞ Sabahattin ÇİFTÇİ  
ÖZEL EĞİTİM ALANINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 18, s.128-149

EXAMINATION OF TE BURNOUT AND LIFE SATISFACTION OF THE TEACHERS IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri