Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Hatice SEZGİN

Konya  2019

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBünyamin SARIKAYA  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MUŞ BİLSEM ÖRNEĞİ
Sayı 18, s.01-17

A STUDY ON READING ANXIETY OF GIFTED CHILDREN ACCORDING TO DIFFERENT VARIANTS: MUS BILSEM SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Ali GİZİR Yeşim USLU  
DUYGU-DURUM FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
Sayı 18, s.18-29

TRAIT META-MOOD SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZ Hasan ES Ali TÜRKDOĞAN  
TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GRAFİK MATERYAL KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı 18, s.30-42

STUDIES CONDUCTED ABOUT GRAPHIC MATERIAL IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÇETİNGÖZ  
YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA EBEVEYNLER İÇİN GELİŞTİRİLEN AİLE KATILIMLI EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (2015-2018)
Sayı 18, s.43-66

THE REVIEW OF RESEARCH REGARDING FAMILY INVOLVEMENT EDUCATIONAL PROGRAMS DEVELOPED FOR PARENTS IN THE CONTEXT OF LIFE-LONG LEARNING (2015-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERYILMAZ Kübra ASKEROĞLU  
KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 18, s.67-76

AN INVESTIGATION OF CAREER ADAPTABILITY IN TERMS OF LIFE SATISFACTION AND ATTITUDES TOWARDS THE FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naciye KAYA Yavuz ERİŞEN Mehmet GÜROL  
MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ETNOPEDAGOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE UYGULAMALARA YANSIMALARI
Sayı 18, s.77-101

ASSESSMENT OF MONE 2013 PRESCHOOL CURRICULUM IN TERMS OF ETHNO-PEDAGOGY AND REFLECTIONS ON PRACTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şevval SAKARYA Arzu ÇAHANTİMUR  
MONTESSORI EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİM MEKÂNLARI
Sayı 18, s.102-127

MONTESSORI EDUCATION PROGRAMME AND EDUCATIONAL PLACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARABAŞ Sabahattin ÇİFTÇİ  
ÖZEL EĞİTİM ALANINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 18, s.128-149

EXAMINATION OF TE BURNOUT AND LIFE SATISFACTION OF THE TEACHERS IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri