Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2015

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMünevver ÇETİN - Yaşar GÜVEN  
LİDER ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
Sayı 3, s.1-15

EFFECTS OF LEADING TEACHERS ON SCHOOL CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf AY - İsmail YÜKSEL - M. Bahaddin ACAT - Leman PEHLİVAN  
DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ VE TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.16-29

EVALUATION COMPETENCIES and ATTITUDE SCALE: VALIDITY and RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil UZUN - Gülen BARAN  
ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ’ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.30-40

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AŞIKCAN Sultan AKDEMİR - Ahmet SABAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 3, s.41-50

THE PERCEPTION OF PRIMARY PROSPECTIVE TEACHERS’ ABOUT INFORMATION LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan KAYILI - Ramazan ARI  
WALLY SOSYAL PROBLEM ÇÖZME TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.51-60

WALLY SOCIAL PROBLEM SOLVING TEST: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KÜLEKÇİ - Habib ÖZGAN  
SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.61-82

ADAPTATION OF THE SOCIALLY RESPONSIBLE LEADERSHIP SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna TATAROĞLU TAŞDAN - Adem ÇELİK  
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN FONKSİYON KAVRAMINA YÖNELİK GÖSTERİM ŞEKİLLERİ BİLGİLERİNİN GELİŞİMİ
Sayı 3, s.83-101

DEVELOPMENT OF MATHEMATICS TEACHERS’ KNOWLEDGE OF REPRESENTATIONS TOWARDS FUNCTION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülümser Gültekin AKDUMAN - Ayşenur GÜNDÜZ - Gülümser Gültekin AKDUMAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 3, s.102-114

A RESERCH ON THE PRACTICES OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT GAINING PROBLEM SOLVING ABILITY IN SCIENCE ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden KUŞCU - Filiz ERBAY - Şebnem ACAR - Esra GÜLNAR  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOCUK SEVME DURUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 3, s.115-122

ANALYSIS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION CHILDREN LIKING STATUS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÇELİK - Untung Nugroho HARWANTO  
ATIŞ HAREKETİNİ İNCELEYEN 5E ÖĞRETİM MODELİNE UYGUN ÖĞRETİM MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 3, s.123-137

THE DEVELOPMENT OF APPROPRIATE TEACHING MATERIAL TO 5E TEACHING MODEL THAT EXAMINES THE PROJECTILE MOTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil PEKDOĞAN - Mehmet KANAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIĞA İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR ANALİZİ ÖRNEĞİ
Sayı 3, s.138-147

PRESCHOOL EDUCATİON CANDİDATES PERCEPTIONS RELATED TO CREATİVİTY: A SAMPLE ANALYSİS OF METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZ - Hasan ES  
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK BAŞARI ve VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 3, s.148-156

THE INFLUENCE OF 5E LEARNING CYCLE MODEL ON 6th GRADE STUDENTS’ GEOMETRIC ACHIEVEMENT and VAN HIELE GOMETRIC THINKING LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.35
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hakan OKAY  
MENTAL PRACTICE ON THE INSTRUMENT EDUCATION
Sayı 3, s.157-167

ÇALGI EĞİTİMİNDE MENTAL PRATİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.47
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
GLENCOE LITERATURE: READING WITH PURPOSE, COURSE ONE’DA ŞİİR METİNLERİNİN İŞLENİŞİ
Sayı 3, s.168-190

ANALYSIS OF TEXTS OF POEMS IN GLENCOE LITERATURE: READING WITH PURPOSE, COURSE ONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZDEMİR  
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 3, s.191-207

EXAMINATION OF HIGHER EDUCATION QUALITY INDICATORS (THE SAMPLE OF GAZIANTEP UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri