Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2015

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMünevver ÇETİN - Yaşar GÜVEN  
LİDER ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
Sayı 3, s.1-15

EFFECTS OF LEADING TEACHERS ON SCHOOL CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf AY - İsmail YÜKSEL - M. Bahaddin ACAT - Leman PEHLİVAN  
DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ VE TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.16-29

EVALUATION COMPETENCIES and ATTITUDE SCALE: VALIDITY and RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil UZUN - Gülen BARAN  
ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ’ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.30-40

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AŞIKCAN Sultan AKDEMİR - Ahmet SABAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 3, s.41-50

THE PERCEPTION OF PRIMARY PROSPECTIVE TEACHERS’ ABOUT INFORMATION LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan KAYILI - Ramazan ARI  
WALLY SOSYAL PROBLEM ÇÖZME TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.51-60

WALLY SOCIAL PROBLEM SOLVING TEST: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KÜLEKÇİ - Habib ÖZGAN  
SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, s.61-82

ADAPTATION OF THE SOCIALLY RESPONSIBLE LEADERSHIP SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna TATAROĞLU TAŞDAN - Adem ÇELİK  
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN FONKSİYON KAVRAMINA YÖNELİK GÖSTERİM ŞEKİLLERİ BİLGİLERİNİN GELİŞİMİ
Sayı 3, s.83-101

DEVELOPMENT OF MATHEMATICS TEACHERS’ KNOWLEDGE OF REPRESENTATIONS TOWARDS FUNCTION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülümser Gültekin AKDUMAN - Ayşenur GÜNDÜZ - Gülümser Gültekin AKDUMAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 3, s.102-114

A RESERCH ON THE PRACTICES OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT GAINING PROBLEM SOLVING ABILITY IN SCIENCE ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden KUŞCU - Filiz ERBAY - Şebnem ACAR - Esra GÜLNAR  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOCUK SEVME DURUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 3, s.115-122

ANALYSIS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION CHILDREN LIKING STATUS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÇELİK - Untung Nugroho HARWANTO  
ATIŞ HAREKETİNİ İNCELEYEN 5E ÖĞRETİM MODELİNE UYGUN ÖĞRETİM MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 3, s.123-137

THE DEVELOPMENT OF APPROPRIATE TEACHING MATERIAL TO 5E TEACHING MODEL THAT EXAMINES THE PROJECTILE MOTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil PEKDOĞAN - Mehmet KANAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIĞA İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR ANALİZİ ÖRNEĞİ
Sayı 3, s.138-147

PRESCHOOL EDUCATİON CANDİDATES PERCEPTIONS RELATED TO CREATİVİTY: A SAMPLE ANALYSİS OF METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZ - Hasan ES  
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK BAŞARI ve VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 3, s.148-156

THE INFLUENCE OF 5E LEARNING CYCLE MODEL ON 6th GRADE STUDENTS’ GEOMETRIC ACHIEVEMENT and VAN HIELE GOMETRIC THINKING LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.35
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hakan OKAY  
MENTAL PRACTICE ON THE INSTRUMENT EDUCATION
Sayı 3, s.157-167

ÇALGI EĞİTİMİNDE MENTAL PRATİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.47
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
GLENCOE LITERATURE: READING WITH PURPOSE, COURSE ONE’DA ŞİİR METİNLERİNİN İŞLENİŞİ
Sayı 3, s.168-190

ANALYSIS OF TEXTS OF POEMS IN GLENCOE LITERATURE: READING WITH PURPOSE, COURSE ONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZDEMİR  
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 3, s.191-207

EXAMINATION OF HIGHER EDUCATION QUALITY INDICATORS (THE SAMPLE OF GAZIANTEP UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri