Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2015

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevcan YAĞAN GÜDER - Erhan ALABAY  
HAZIR PLANLARDA YER ALAN FEN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI TEMEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.1-21

EXAMINING OF SCIENCE ACTIVITIES IN TERMS OF BASIC CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan KURŞUN - Ercan YILMAZ - Onur KÖKSAL  
OKUL MÜDÜRLERİNİN MENTORLÜĞÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 4, s.22-39

DEVELOPING SCHOOL PRINCIPALS MENTORSHIP SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Faysal AKIN - Kübra MUNĞAN - A.Kadir MASKAN - Selahattin GÖNEN  
BLOOM’UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 4, s.40-54

THE INVESTIGATION OF BLOOM'S TAXONOMY OF THE COGNITIVE DOMAIN APPLICABILITY ON FULL CUBE MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KORKMAZ  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİ VE DENETMENLERİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.55-64

AN INVESTIGATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND SUPERINTENDS IMPACT ON TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALABAY - Berrin AKMANE - Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK  
ÇOCUKLARIN MERAK ETTİĞİ BİLİM SORULARINA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLARIN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.65-81

INVESTIGATION OF RESPONSES THAT CHILDREN GAVE TO THEIR PRESCHOOL TEACHERS FOR THE SCIENCE QUESTIONS THAT THEY WONDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU - Murat ÖZBAY  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLER İÇİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 4, s.82-96

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LANGUAGE LEARNING STRATEGIES INVERNTORY FOR LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya YILDIZLI - Ahmet SABAN  
ÖZDÜZENLEMELİ ÖĞRENMEYE KURAMSAL BİR BAKIŞ
Sayı 4, s.97-118

SELF REGULATED LEARNING: A THEORETICAL PERSPECTİVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver ÇETİN - R. Şamil TATIK - Semih ÇAYAK - Bahar DOĞAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 4, s.119-130

PRE-SERVICE TEACHERS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS THE CONCEPT OF CAREER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza ALİUSTAOĞLU - Abdulkadir TUNA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 4, s.131-142

INVESTIGATION OF CRITICAL THINKING DISPOSITIONS OF TEACHER CANDIDATES (KASTAMONU UNIVERSITY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilan BAYINDIR - Fatma Nevra SEGGIE  
TEACHERS’ PERSONAL AND PROFESSIONAL USE OF INFORMAL LEARNING INSTITUTIONS: FOCUS ON A BOTANIC GARDEN
Sayı 4, s.143-155

TEACHERS’ PERSONAL AND PROFESSIONAL USE OF INFORMAL LEARNING INSTITUTIONS: FOCUS ON A BOTANIC GARDEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA - Necmettin CİHANGİROGLU - Sümeyra CEYHAN - Merve EROĞLU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Sayı 4, s.156-169

THE ANALYSIS ON RELATIONSHIP BETWEEN TRAIT ANXIETY LEVEL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay SEZGİN NARTGÜN - Sibel DEMİRER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK VE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.170-199

PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGERS ABOUT ORGANIZATIONAL CREAVITY AND SELF-EFFICACY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.67
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.200-213

EVALUATION OF STUDYING APPROACHES OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat POLAT - Mücahit DİLEKMEN- Ali Fuad YASUL  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OKULA YABANCILAŞMA VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK: BİR CHAID ANALİZİ İNCELEMESİ
Sayı 4, s.214-232

SCHOOL ALIENATION AND ACADEMIC SELF-EFFICACY IN PROSPECTIVE TEACHERS: A INVESTIGATION OF CHAID ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERTÜRK - Bahri AYDIN  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET VE İÇSEL MOTİVASYONA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 4, s.233-246

EXAMINATION OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND INTRINSIC MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat YAŞAROĞLU - Faruk MANAV  
ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 4, s.247-258

CURRICULUM FIDELITY SCALE: THE STUDY OF VALIDITY & RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ümit KOCAOĞLU - Özcan Erkan AKGÜN  
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Sayı 4, s.259-276

TO USE TECHNOLOGIES OF FATIH PROJECT TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÇELİK - Cansu GÜRPINAR - Nazmiye BAŞER - Sibel ERDOĞAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME VE GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.277-307

OPINIONS OF SCIENCE TEACHER TOWARDS OF STUDENTS 'CREATIVE THINKING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Nedim BAL - Büşra ÇELEBİ  
EVLİ BİREYLERİN DOĞUM SIRALARININ EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 4, s.308-319

THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITAL ADJUSTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman KOCALAR - Vedat ŞAHİN  
UYGULAMA OKULUNDAKİ DENEYİMİN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.320-332

THE EVALUATION OF THE EXPERIENCE IN PRACTICE SCHOOL BY GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin ÇİFTÇİ - Ahmet SABAN - Saniye Nur GÜNDÜZ - Fatma Tuğba OLAÇ  
İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.333-347

THE WIEWS OF 3rd GRADE CLASSROOM TEACHERS ABOUT SCIENCE LESSONS OF 3 rd GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer TANGÜLÜ - Ayşe TOSUN - Yavuz TOPKAYA  
ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ ALGILAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.348-357

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL 7TH GRADE STUDENTS’ SOCIAL SCIENCES LESSON, CHANGE AND CONTINUITY PERCEPTION SKILL LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Derya IŞIK - Hüseyin UYSAL - Emine AKOSMANOĞLU - Abdulhadi BİLİR  
İLKOKUL EĞİTİMİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 4, s.358-367

EFFECT OF PRIMARY EDUCATION ON CREATIVE THINKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KARAPINAR - Fatma ŞAŞMAZ ÖREN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN BELİRLENEREK CİNSİYET VE SINIF DÜZEYİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.368-385

DETERMINATION OF SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS AND INVESTIGATING IN TERMS OF GENDER AND GRADE LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU  
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Sayı 4, s.386-394

LEARNING STRATEGIES IN ADULT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOTİVASYONEL, BİLİŞSEL VE BİLİŞÜSTÜ YETERLİKLERİ
Sayı 4, s.395-407

MOTIVATIONAL, COGNITIVE AND METACOGNITIVE COMPETENCES OF PRESERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami TOKGÖZ - Ayşe Derya IŞIK  
KURSİYERNET UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMUNUN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDA İNCELENMESİ
Sayı 4, s.408-418

EXAMINATION KURSIYERNET DISTANCE EDUCATION PLATFORM IN TERMS OF LIFELONG LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Ali CEBİRBAY - D.Esra ANGIN - Nazan AKTAŞ  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ AKTİF PAYDAŞLARI İÇİN BİR BESLENME REHBERİ
Sayı 4, s.419-426

A NUTRITION GUIDE FOR EARLY CHILDHOOD ACTIVE STAKEHOLDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
ERGENLİKTE OKUL KAÇKINLIĞI
Sayı 4, s.427-432

TRUANCY IN ADOLESCENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YILDIRIM - Kevser KARA - Esen TURAN ÖZPOLAT - Mehmet BARS - Berna KARAKOÇ - Kenan BAYRAK  
4+4+4 SİSTEMİ İLE YENİLENEN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.433-448

TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE READING AND WRITING EDUCATION CURRICULUM RENEWED WITH THE SYSTEM OF 4+4+4
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKCAALAN - Serhat ARSLAN  
THE ADAPTATION AND VALIDATION OF THE TURKISH VERSION OF THE LIFELONG LEARNING SCALE (LLS)
Sayı 4, s.449-455

YAŞAMBOYU ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN UYARLAMA VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.52
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA -  
BOŞ ZAMAN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA SPOR
Sayı 4, s.456-465

SPORTS IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY OF LEISURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okay DEMİR  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI VE BUNUN ÖĞRETİME ETKİSİ (NİTEL BİR ÇALIŞMA)
Sayı 4, s.466-479

PRESCHOOL TEACHERS USING INFORMATION TECHNOLOGIES CONDITIONS AND THIS EFFECT OF TRAINING (A QUALITATIVE STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit DEMİR  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ EĞİTİM YAZILIMI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 4, s.480-496

THE EFFECT OF USING INTELLIGENT TUTORING SYSTEM SOFTWARE TO RESOLVE THE MISCOPTIONS ON ACADEMIC SUCCESS IN TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut BAŞAR - Gökhan COŞGUN  
İRANLILARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: YALANCI EŞDEĞERLİKLER
Sayı 4, s.497-512

FALSE EQUIVALEN : AN IMPORTANT PROBLEM IN TEACHING TURKEY’S TURKISH TO IRANIAN AS FOREIGN LANGUAGA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihad ŞENTÜRK  
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MALİYETİNİN ANALİZİ
Sayı 4, s.513-529

EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYSTEMATIC LEARNING METHOD APPLIED IN THE LIFE SCIENCES COURSE AND ITS COST ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÖZDEMİR  
HİKAYE ANLATIM VE ROL YAPMA TEKNİKLERİNİN GENÇ ÖĞRENENLERİN KELİME ÖĞRENİMİ VE HATIRLAMALARINA ETKİLERİ
Sayı 4, s.530-548

THE EFFECTS OF STORY TELLING AND ROLE PLAYING ON YOUNG LEARNERS’ VOCABULARY LEARNING AND RETENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan ÇELİKOĞLU  
KURUM PERSONELİNE TEKNOLOJİLERİN SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Sayı 4, s.549-561

SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF THE TECHNOLOGY ON STATE EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Seda SARACOĞLU - Fatih AYGÖREN  
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARININ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 4, s.562-581

INVESTIGATING THE CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS BY SCHOOL ADMINISTRATORS VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri