Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2015

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevcan YAĞAN GÜDER - Erhan ALABAY  
HAZIR PLANLARDA YER ALAN FEN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI TEMEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.1-21

EXAMINING OF SCIENCE ACTIVITIES IN TERMS OF BASIC CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan KURŞUN - Ercan YILMAZ - Onur KÖKSAL  
OKUL MÜDÜRLERİNİN MENTORLÜĞÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 4, s.22-39

DEVELOPING SCHOOL PRINCIPALS MENTORSHIP SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Faysal AKIN - Kübra MUNĞAN - A.Kadir MASKAN - Selahattin GÖNEN  
BLOOM’UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 4, s.40-54

THE INVESTIGATION OF BLOOM'S TAXONOMY OF THE COGNITIVE DOMAIN APPLICABILITY ON FULL CUBE MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KORKMAZ  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİ VE DENETMENLERİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.55-64

AN INVESTIGATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND SUPERINTENDS IMPACT ON TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALABAY - Berrin AKMANE - Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK  
ÇOCUKLARIN MERAK ETTİĞİ BİLİM SORULARINA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLARIN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.65-81

INVESTIGATION OF RESPONSES THAT CHILDREN GAVE TO THEIR PRESCHOOL TEACHERS FOR THE SCIENCE QUESTIONS THAT THEY WONDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU - Murat ÖZBAY  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLER İÇİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 4, s.82-96

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LANGUAGE LEARNING STRATEGIES INVERNTORY FOR LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya YILDIZLI - Ahmet SABAN  
ÖZDÜZENLEMELİ ÖĞRENMEYE KURAMSAL BİR BAKIŞ
Sayı 4, s.97-118

SELF REGULATED LEARNING: A THEORETICAL PERSPECTİVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver ÇETİN - R. Şamil TATIK - Semih ÇAYAK - Bahar DOĞAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 4, s.119-130

PRE-SERVICE TEACHERS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS THE CONCEPT OF CAREER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza ALİUSTAOĞLU - Abdulkadir TUNA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 4, s.131-142

INVESTIGATION OF CRITICAL THINKING DISPOSITIONS OF TEACHER CANDIDATES (KASTAMONU UNIVERSITY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilan BAYINDIR - Fatma Nevra SEGGIE  
TEACHERS’ PERSONAL AND PROFESSIONAL USE OF INFORMAL LEARNING INSTITUTIONS: FOCUS ON A BOTANIC GARDEN
Sayı 4, s.143-155

TEACHERS’ PERSONAL AND PROFESSIONAL USE OF INFORMAL LEARNING INSTITUTIONS: FOCUS ON A BOTANIC GARDEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA - Necmettin CİHANGİROGLU - Sümeyra CEYHAN - Merve EROĞLU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Sayı 4, s.156-169

THE ANALYSIS ON RELATIONSHIP BETWEEN TRAIT ANXIETY LEVEL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay SEZGİN NARTGÜN - Sibel DEMİRER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK VE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.170-199

PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGERS ABOUT ORGANIZATIONAL CREAVITY AND SELF-EFFICACY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.67
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.200-213

EVALUATION OF STUDYING APPROACHES OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat POLAT - Mücahit DİLEKMEN- Ali Fuad YASUL  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OKULA YABANCILAŞMA VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK: BİR CHAID ANALİZİ İNCELEMESİ
Sayı 4, s.214-232

SCHOOL ALIENATION AND ACADEMIC SELF-EFFICACY IN PROSPECTIVE TEACHERS: A INVESTIGATION OF CHAID ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERTÜRK - Bahri AYDIN  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET VE İÇSEL MOTİVASYONA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 4, s.233-246

EXAMINATION OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND INTRINSIC MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat YAŞAROĞLU - Faruk MANAV  
ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 4, s.247-258

CURRICULUM FIDELITY SCALE: THE STUDY OF VALIDITY & RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ümit KOCAOĞLU - Özcan Erkan AKGÜN  
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Sayı 4, s.259-276

TO USE TECHNOLOGIES OF FATIH PROJECT TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÇELİK - Cansu GÜRPINAR - Nazmiye BAŞER - Sibel ERDOĞAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME VE GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.277-307

OPINIONS OF SCIENCE TEACHER TOWARDS OF STUDENTS 'CREATIVE THINKING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Nedim BAL - Büşra ÇELEBİ  
EVLİ BİREYLERİN DOĞUM SIRALARININ EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 4, s.308-319

THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITAL ADJUSTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman KOCALAR - Vedat ŞAHİN  
UYGULAMA OKULUNDAKİ DENEYİMİN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.320-332

THE EVALUATION OF THE EXPERIENCE IN PRACTICE SCHOOL BY GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin ÇİFTÇİ - Ahmet SABAN - Saniye Nur GÜNDÜZ - Fatma Tuğba OLAÇ  
İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.333-347

THE WIEWS OF 3rd GRADE CLASSROOM TEACHERS ABOUT SCIENCE LESSONS OF 3 rd GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer TANGÜLÜ - Ayşe TOSUN - Yavuz TOPKAYA  
ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ ALGILAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.348-357

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL 7TH GRADE STUDENTS’ SOCIAL SCIENCES LESSON, CHANGE AND CONTINUITY PERCEPTION SKILL LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Derya IŞIK - Hüseyin UYSAL - Emine AKOSMANOĞLU - Abdulhadi BİLİR  
İLKOKUL EĞİTİMİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 4, s.358-367

EFFECT OF PRIMARY EDUCATION ON CREATIVE THINKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KARAPINAR - Fatma ŞAŞMAZ ÖREN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN BELİRLENEREK CİNSİYET VE SINIF DÜZEYİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.368-385

DETERMINATION OF SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS AND INVESTIGATING IN TERMS OF GENDER AND GRADE LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU  
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Sayı 4, s.386-394

LEARNING STRATEGIES IN ADULT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOTİVASYONEL, BİLİŞSEL VE BİLİŞÜSTÜ YETERLİKLERİ
Sayı 4, s.395-407

MOTIVATIONAL, COGNITIVE AND METACOGNITIVE COMPETENCES OF PRESERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami TOKGÖZ - Ayşe Derya IŞIK  
KURSİYERNET UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMUNUN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDA İNCELENMESİ
Sayı 4, s.408-418

EXAMINATION KURSIYERNET DISTANCE EDUCATION PLATFORM IN TERMS OF LIFELONG LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Ali CEBİRBAY - D.Esra ANGIN - Nazan AKTAŞ  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ AKTİF PAYDAŞLARI İÇİN BİR BESLENME REHBERİ
Sayı 4, s.419-426

A NUTRITION GUIDE FOR EARLY CHILDHOOD ACTIVE STAKEHOLDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
ERGENLİKTE OKUL KAÇKINLIĞI
Sayı 4, s.427-432

TRUANCY IN ADOLESCENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YILDIRIM - Kevser KARA - Esen TURAN ÖZPOLAT - Mehmet BARS - Berna KARAKOÇ - Kenan BAYRAK  
4+4+4 SİSTEMİ İLE YENİLENEN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.433-448

TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE READING AND WRITING EDUCATION CURRICULUM RENEWED WITH THE SYSTEM OF 4+4+4
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKCAALAN - Serhat ARSLAN  
THE ADAPTATION AND VALIDATION OF THE TURKISH VERSION OF THE LIFELONG LEARNING SCALE (LLS)
Sayı 4, s.449-455

YAŞAMBOYU ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN UYARLAMA VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.52
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA -  
BOŞ ZAMAN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA SPOR
Sayı 4, s.456-465

SPORTS IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY OF LEISURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okay DEMİR  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI VE BUNUN ÖĞRETİME ETKİSİ (NİTEL BİR ÇALIŞMA)
Sayı 4, s.466-479

PRESCHOOL TEACHERS USING INFORMATION TECHNOLOGIES CONDITIONS AND THIS EFFECT OF TRAINING (A QUALITATIVE STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit DEMİR  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ EĞİTİM YAZILIMI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 4, s.480-496

THE EFFECT OF USING INTELLIGENT TUTORING SYSTEM SOFTWARE TO RESOLVE THE MISCOPTIONS ON ACADEMIC SUCCESS IN TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut BAŞAR - Gökhan COŞGUN  
İRANLILARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: YALANCI EŞDEĞERLİKLER
Sayı 4, s.497-512

FALSE EQUIVALEN : AN IMPORTANT PROBLEM IN TEACHING TURKEY’S TURKISH TO IRANIAN AS FOREIGN LANGUAGA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihad ŞENTÜRK  
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MALİYETİNİN ANALİZİ
Sayı 4, s.513-529

EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYSTEMATIC LEARNING METHOD APPLIED IN THE LIFE SCIENCES COURSE AND ITS COST ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÖZDEMİR  
HİKAYE ANLATIM VE ROL YAPMA TEKNİKLERİNİN GENÇ ÖĞRENENLERİN KELİME ÖĞRENİMİ VE HATIRLAMALARINA ETKİLERİ
Sayı 4, s.530-548

THE EFFECTS OF STORY TELLING AND ROLE PLAYING ON YOUNG LEARNERS’ VOCABULARY LEARNING AND RETENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan ÇELİKOĞLU  
KURUM PERSONELİNE TEKNOLOJİLERİN SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Sayı 4, s.549-561

SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF THE TECHNOLOGY ON STATE EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Seda SARACOĞLU - Fatih AYGÖREN  
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARININ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 4, s.562-581

INVESTIGATING THE CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS BY SCHOOL ADMINISTRATORS VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri