Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2015

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülhan ŞAHİN Ramazan ARI  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.1-12

AN EXAMINATION ON EMOTION REGULATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN TERMS OF ATTACHMENT PATTERNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.180
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Alkım ARI M. Engin DENİZ  
EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞAYAN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARI
Sayı 5, s.13-23

AN INVESTIGATION INTO ATTACHMENT STYLES AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF THE INDIVIDUALS WHO HAVE MARITAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt AYDOĞMUŞ  
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SıNıF İNGILIZCE DERSINDE KULLANıLAN DIZGELI ÖĞRETIMIN ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI
Sayı 5, s.24-35

THE IMPACT OF SYSTEMATIC TEACHING ON STUDENT ACHIVEMENT IN FOURTH GRADE PRIMARY EDUCATION ENGLISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat DİRLİKLİ Ali Fatih SAKALLI, Levent AKGÜN  
MATEMATIK ÖĞRETMENLERININ SıNıF YÖNETIMINDE KARŞıLAŞTıKLARı SORUNLAR
Sayı 5, s.36-57

PROBLEMS FACED BY MATHEMATICS TEACHERS REGARDING THE CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM Galip GENÇ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.58-69

ANALYSIS OF CRITICAL THINKING SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ FROM THE POINT OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül UYSAL  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLIMI İLIŞKISEL ARAŞTıRMALARıNıN DEĞERLENDIRILMESI: BIR META ANALIZ ÇALıŞMASı
Sayı 5, s.70-88

EVALUATION OF THE RELATIONAL RESEARCH STUDIES ON ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL CLIMATE: A META-ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz KAYA Rafet GÜNAY, Fadime Koç DAMGACI  
KİRKPATRİCK DÖRT DÜZEY PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİ
Sayı 5, s.89-97

KIRKPATRICK’S FOUR-LEVEL EVALUATOON MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
EV HAYVANLARININ DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ YERİ
Sayı 5, s.98-112

THE ROLE OF PETS IN EMOTIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa YILDIRIM Şükrü ADA  
OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DENETİM ODAKLARI İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 5, s.113-130

THE RELATION BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS’ PERSONALITY TRAITS AND LOCUS OF CONTROL AND SCHOOL EFFECTIVENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan AYDINBEK  
FRANSıZCA ÖĞRETMEN ADAYLARıNıN YURTDıŞı EĞITIMIN DIL ÖĞRENMEYE ETKISI ILE İGILI GÖRÜŞLERI
Sayı 5, s.131-140

FRENCH LEARNERS’ OPINION ABOUT THE EFFECT OF STUDY ABROAD EXPERIENCE ON LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ  
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE SÖZLÜKLERİN 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABINDAKİ “KELİMEDE ANLAM” ETKİNLİKLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
Sayı 5, s.141-158

USEFULLNESS OF THE ELEMENTARY TURKISH DICTIONARIES FOR THE ACTIVITIES OF THE MEANING IN THE WORDS IN SEVENTH GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı GÖKÇE -  
COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA HOŞGÖRÜ
Sayı 5, s.159-178

TOLERANCE WITHIN THE INSTRUCTIONAL PROGRAM FOR GEOGRAPHY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ELCİK Nida BAYINDIR  
ÜSTÜN YETENEKLI ÖĞRENCILERIN SOSYAL-DUYGUSAL BECERILERININ DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERE GÖRE DEĞIŞIMI
Sayı 5, s.179-193

GIFTED STUDENTS' SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS BASED ON THE DEMOGRAPHICS OF CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya AKYOL  
ORTAOKUL 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA KULLANILAN OKUMA METİNLERİNDE YER ALAN DEĞERLER
Sayı 5, s.194-207

VALUES IN THE READING PASSAGES THAT ARE USED IN ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk DOĞAN Nurhan ÜNÜSAN  
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ SAATİNDE ÖĞRETMENLERİN, DENEY YÖNTEMİNE YER VERME DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 5, s.208-224

A STUDY INTO THE STATE OF THE EXPERIMENTAL METHOD PRACTICE BY TEACHERS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES IN SCIENCE AND NATURE ACTIVITIES DURING PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad YILMAZ Yahya ALTINKURT  
FARKLI ÇALIŞAN TİPİNDEKİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞKOLİKLİK EĞİLİMLERİ VE İŞ DOYUMLARI
Sayı 5, s.225-236

WORKAHOLIC TENDENCIES AND JOB SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN VARIOUS EMPLOYEE TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejla GÜREFE  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 5, s.237-246

AN ANALYSIS OF METACOGNITIVE AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF MATHEMATİCS SUCCESS AND VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KARIŞAN  
FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN LABORATUVAR DERSINDEKİ YAZILI ARGÜMANTASYON BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: TOULMIN ARGÜMANTASYON ANALİZİ
Sayı 5, s.247-261

EXPLORATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ WRITTEN ARGUMENTATION SKILLS IN A LABORATORY COURSE: A TOULMIN-BASED ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan ÖZBAY  
VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMI VE EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI
Sayı 5, s.262-272

DATA MINING CONCEPT AND DATA MINING APPLICATIONS IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal YILDIZ Ayşe MENTİŞ TAŞ  
HAYAT BILGISI 1, 2 VE 3. SıNıF PROGRAMı İLE DERS KITAPLARıNıN YER TEMELLI EĞITIM AÇıSıNDAN DEĞERLENDIRILMESI
Sayı 5, s.273-284

INVESTIGATING THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM AND THE TEXTBOOKS FOR GRADES 1, 2 AND 3 IN TERMS OF PLACE-BASED EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN Mehmet Akif ÇEÇEN  
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINA DAYALI ÖĞRETİMİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMA BECERİLERİNE VE TÜRKÇE DERSİ TUTUMLARINA ETKİSİ MUŞ İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.285-309

MULTIMEDIA APPLICATIONS BASED on INSTRUCTION 6. GRADE STUDENTS' COMPREHENSION SKILLS AND EFFECT ENGLISH LESSONIATTITUDES TOWARDS THE (MUŞ PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Nedim BAL Özlem ŞENER  
PSİKOSOMATİK HASTALIKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Sayı 5, s.310-323

THE EFFECT OF PSYCHODRAMA ON HEALING OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU Umut BAŞAR  
YURT DIŞINDA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK DİLLİLERİN YAZILI ANLATIM HATALARI: İRAN ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.324-338

WRITTEN EXPRESSION MISTAKES OF TURKIC PEOPLE LEARNING TURKISH OUTSIDE OF TURKEY: ON THE EXAMPLE OF IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN  
TÜRKÇE DERSINDE MULTIMEDYA DESTEKLI ÖĞRETIM VE ARAÇLARıNıN KULLANıMıNA YÖNELIK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
Sayı 5, s.339-355

TURKISH IN MULTIMEDIA-AIDED TEACHING AND TOOLS USE TEACHER FEEDBACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAYA Recep BOZDEMİR, Ünal TÜRKÇAPAR, Osman DEMİR  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BAZI MESLEKİ SORUNLARININ İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 5, s.356-375

AN EVALUATION OF THE PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ABOUT THEIR COURSES IN TOKAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan ÖZBAY  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİMİN GÜNCEL DURUMU
Sayı 5, s.376-394

THE CURRENT STATUS OF DISTANCE EDUCATION IN THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nida BAYINDIR  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN İLE İLGİLİ KURSLARA/EĞİTİMLERE İLİŞKİN BEKLENTİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 5, s.395-404

EDUCATIONAL EXPECTATIONS RELATES TO THE ITS BRANCHES OF ELEMANTARY TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKAR  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞKOLİKLİK EĞİLİMLERİ İLE İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 5, s.405-417

THE RELATİONSHİP BETWEEN THE WORKAHOLİC TENDENCİES AND LONELİNESS OF İNSTRUCTORS İN WORKPLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail YILDIRIM  
İNCELEME SORUŞTURMA AÇISINDAN OKUL MÜDÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 5, s.418-433

ANALYSIS OF SCHOOL PRINCIPALS IN TERMS OF INSPECTION – INVESTIGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel DEMİRER Nurcan SAK  
TÜRKİYE'DE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT) EĞİTİMİ VE BT ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN ROLLERİ
Sayı 5, s.434-448

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) EDUCATION IN TURKEY AND CHANGING ROLES OF THE ICT TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya ÖZDOĞAN Hülya YARDIMCI, Fatma Ozgün ORMECI, Ayse Ozfer OZCELIK, Metin Saip SURUCUOĞLU, Yahya OZDOGAN  
NUTRITION EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN
Sayı 5, s.449-457


Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan EFİLTİ Esra ÇETİN ÖZDEN  
POLIS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCILERINDE ALGıLANAN STRES DÜZEYI VE STRESLE BAŞA ÇıKMA STILLERI ARASıNDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Sayı 5, s.458-476

A STUDY OF RELATION BETWEEN THE PERCEIVED STRESS LEVELS AND THE STYLES IN OVERCOMING WITH STRESS IN STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOL OF POLICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÖZKAN  
PISA 2012 TÜRKİYE VERİLERİNE GÖRE OKUL DEĞİŞKENLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINI YORDAMA GÜCÜ
Sayı 5, s.477-489

THE PREDICTIVE POWER OF SCHOOL VARIABLES FOR STUDENT ACHIEVEMENT ACCORDING TO PISA 2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DURMUŞÇELEBİ Beyza Nur KUŞUÇURAN  
ÖĞRETIM SÜRECINDEKI İLETIŞIMDE CINSIYET DEĞIŞKENININ ETKISI
Sayı 5, s.490-508

THE EFFECT OF GENDER ON COMMUNICATION IN TEACHING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden EKİNCİ Atila YILDIRIM  
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.509-528

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND MOBBING BEHAVIOURS OF SECONDARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra Nur PAZARBAŞI Hasan ES  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALİTİK GEOMETRİ ALAN DİLİNİ KULLANMA BECERİLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 5, s.529-535

AN INQUIRY INTO THE ATTIDUES OF THE PROSPECTIVE PRIMARY EDUCATION MATH TEACHERS TOWARDS ANALYTICAL GEOMETRY AND THEIR FIELD LANGUAGE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri