Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2015

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülhan ŞAHİN Ramazan ARI  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.1-12

AN EXAMINATION ON EMOTION REGULATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN TERMS OF ATTACHMENT PATTERNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.180
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Alkım ARI M. Engin DENİZ  
EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞAYAN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARI
Sayı 5, s.13-23

AN INVESTIGATION INTO ATTACHMENT STYLES AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF THE INDIVIDUALS WHO HAVE MARITAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt AYDOĞMUŞ  
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SıNıF İNGILIZCE DERSINDE KULLANıLAN DIZGELI ÖĞRETIMIN ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI
Sayı 5, s.24-35

THE IMPACT OF SYSTEMATIC TEACHING ON STUDENT ACHIVEMENT IN FOURTH GRADE PRIMARY EDUCATION ENGLISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat DİRLİKLİ Ali Fatih SAKALLI, Levent AKGÜN  
MATEMATIK ÖĞRETMENLERININ SıNıF YÖNETIMINDE KARŞıLAŞTıKLARı SORUNLAR
Sayı 5, s.36-57

PROBLEMS FACED BY MATHEMATICS TEACHERS REGARDING THE CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM Galip GENÇ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.58-69

ANALYSIS OF CRITICAL THINKING SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ FROM THE POINT OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül UYSAL  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLIMI İLIŞKISEL ARAŞTıRMALARıNıN DEĞERLENDIRILMESI: BIR META ANALIZ ÇALıŞMASı
Sayı 5, s.70-88

EVALUATION OF THE RELATIONAL RESEARCH STUDIES ON ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL CLIMATE: A META-ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz KAYA Rafet GÜNAY, Fadime Koç DAMGACI  
KİRKPATRİCK DÖRT DÜZEY PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİ
Sayı 5, s.89-97

KIRKPATRICK’S FOUR-LEVEL EVALUATOON MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
EV HAYVANLARININ DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ YERİ
Sayı 5, s.98-112

THE ROLE OF PETS IN EMOTIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa YILDIRIM Şükrü ADA  
OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DENETİM ODAKLARI İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 5, s.113-130

THE RELATION BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS’ PERSONALITY TRAITS AND LOCUS OF CONTROL AND SCHOOL EFFECTIVENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan AYDINBEK  
FRANSıZCA ÖĞRETMEN ADAYLARıNıN YURTDıŞı EĞITIMIN DIL ÖĞRENMEYE ETKISI ILE İGILI GÖRÜŞLERI
Sayı 5, s.131-140

FRENCH LEARNERS’ OPINION ABOUT THE EFFECT OF STUDY ABROAD EXPERIENCE ON LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ  
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE SÖZLÜKLERİN 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABINDAKİ “KELİMEDE ANLAM” ETKİNLİKLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
Sayı 5, s.141-158

USEFULLNESS OF THE ELEMENTARY TURKISH DICTIONARIES FOR THE ACTIVITIES OF THE MEANING IN THE WORDS IN SEVENTH GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı GÖKÇE -  
COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA HOŞGÖRÜ
Sayı 5, s.159-178

TOLERANCE WITHIN THE INSTRUCTIONAL PROGRAM FOR GEOGRAPHY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ELCİK Nida BAYINDIR  
ÜSTÜN YETENEKLI ÖĞRENCILERIN SOSYAL-DUYGUSAL BECERILERININ DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERE GÖRE DEĞIŞIMI
Sayı 5, s.179-193

GIFTED STUDENTS' SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS BASED ON THE DEMOGRAPHICS OF CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya AKYOL  
ORTAOKUL 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA KULLANILAN OKUMA METİNLERİNDE YER ALAN DEĞERLER
Sayı 5, s.194-207

VALUES IN THE READING PASSAGES THAT ARE USED IN ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk DOĞAN Nurhan ÜNÜSAN  
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ SAATİNDE ÖĞRETMENLERİN, DENEY YÖNTEMİNE YER VERME DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 5, s.208-224

A STUDY INTO THE STATE OF THE EXPERIMENTAL METHOD PRACTICE BY TEACHERS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES IN SCIENCE AND NATURE ACTIVITIES DURING PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad YILMAZ Yahya ALTINKURT  
FARKLI ÇALIŞAN TİPİNDEKİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞKOLİKLİK EĞİLİMLERİ VE İŞ DOYUMLARI
Sayı 5, s.225-236

WORKAHOLIC TENDENCIES AND JOB SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN VARIOUS EMPLOYEE TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejla GÜREFE  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 5, s.237-246

AN ANALYSIS OF METACOGNITIVE AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF MATHEMATİCS SUCCESS AND VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KARIŞAN  
FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN LABORATUVAR DERSINDEKİ YAZILI ARGÜMANTASYON BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: TOULMIN ARGÜMANTASYON ANALİZİ
Sayı 5, s.247-261

EXPLORATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ WRITTEN ARGUMENTATION SKILLS IN A LABORATORY COURSE: A TOULMIN-BASED ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan ÖZBAY  
VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMI VE EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI
Sayı 5, s.262-272

DATA MINING CONCEPT AND DATA MINING APPLICATIONS IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal YILDIZ Ayşe MENTİŞ TAŞ  
HAYAT BILGISI 1, 2 VE 3. SıNıF PROGRAMı İLE DERS KITAPLARıNıN YER TEMELLI EĞITIM AÇıSıNDAN DEĞERLENDIRILMESI
Sayı 5, s.273-284

INVESTIGATING THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM AND THE TEXTBOOKS FOR GRADES 1, 2 AND 3 IN TERMS OF PLACE-BASED EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN Mehmet Akif ÇEÇEN  
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINA DAYALI ÖĞRETİMİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMA BECERİLERİNE VE TÜRKÇE DERSİ TUTUMLARINA ETKİSİ MUŞ İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.285-309

MULTIMEDIA APPLICATIONS BASED on INSTRUCTION 6. GRADE STUDENTS' COMPREHENSION SKILLS AND EFFECT ENGLISH LESSONIATTITUDES TOWARDS THE (MUŞ PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Nedim BAL Özlem ŞENER  
PSİKOSOMATİK HASTALIKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Sayı 5, s.310-323

THE EFFECT OF PSYCHODRAMA ON HEALING OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU Umut BAŞAR  
YURT DIŞINDA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK DİLLİLERİN YAZILI ANLATIM HATALARI: İRAN ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.324-338

WRITTEN EXPRESSION MISTAKES OF TURKIC PEOPLE LEARNING TURKISH OUTSIDE OF TURKEY: ON THE EXAMPLE OF IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN  
TÜRKÇE DERSINDE MULTIMEDYA DESTEKLI ÖĞRETIM VE ARAÇLARıNıN KULLANıMıNA YÖNELIK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
Sayı 5, s.339-355

TURKISH IN MULTIMEDIA-AIDED TEACHING AND TOOLS USE TEACHER FEEDBACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAYA Recep BOZDEMİR, Ünal TÜRKÇAPAR, Osman DEMİR  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BAZI MESLEKİ SORUNLARININ İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 5, s.356-375

AN EVALUATION OF THE PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ABOUT THEIR COURSES IN TOKAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan ÖZBAY  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİMİN GÜNCEL DURUMU
Sayı 5, s.376-394

THE CURRENT STATUS OF DISTANCE EDUCATION IN THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nida BAYINDIR  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN İLE İLGİLİ KURSLARA/EĞİTİMLERE İLİŞKİN BEKLENTİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 5, s.395-404

EDUCATIONAL EXPECTATIONS RELATES TO THE ITS BRANCHES OF ELEMANTARY TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKAR  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞKOLİKLİK EĞİLİMLERİ İLE İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 5, s.405-417

THE RELATİONSHİP BETWEEN THE WORKAHOLİC TENDENCİES AND LONELİNESS OF İNSTRUCTORS İN WORKPLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail YILDIRIM  
İNCELEME SORUŞTURMA AÇISINDAN OKUL MÜDÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 5, s.418-433

ANALYSIS OF SCHOOL PRINCIPALS IN TERMS OF INSPECTION – INVESTIGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel DEMİRER Nurcan SAK  
TÜRKİYE'DE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT) EĞİTİMİ VE BT ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN ROLLERİ
Sayı 5, s.434-448

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) EDUCATION IN TURKEY AND CHANGING ROLES OF THE ICT TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya ÖZDOĞAN Hülya YARDIMCI, Fatma Ozgün ORMECI, Ayse Ozfer OZCELIK, Metin Saip SURUCUOĞLU, Yahya OZDOGAN  
NUTRITION EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN
Sayı 5, s.449-457


Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan EFİLTİ Esra ÇETİN ÖZDEN  
POLIS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCILERINDE ALGıLANAN STRES DÜZEYI VE STRESLE BAŞA ÇıKMA STILLERI ARASıNDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Sayı 5, s.458-476

A STUDY OF RELATION BETWEEN THE PERCEIVED STRESS LEVELS AND THE STYLES IN OVERCOMING WITH STRESS IN STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOL OF POLICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÖZKAN  
PISA 2012 TÜRKİYE VERİLERİNE GÖRE OKUL DEĞİŞKENLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINI YORDAMA GÜCÜ
Sayı 5, s.477-489

THE PREDICTIVE POWER OF SCHOOL VARIABLES FOR STUDENT ACHIEVEMENT ACCORDING TO PISA 2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DURMUŞÇELEBİ Beyza Nur KUŞUÇURAN  
ÖĞRETIM SÜRECINDEKI İLETIŞIMDE CINSIYET DEĞIŞKENININ ETKISI
Sayı 5, s.490-508

THE EFFECT OF GENDER ON COMMUNICATION IN TEACHING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden EKİNCİ Atila YILDIRIM  
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.509-528

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND MOBBING BEHAVIOURS OF SECONDARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra Nur PAZARBAŞI Hasan ES  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALİTİK GEOMETRİ ALAN DİLİNİ KULLANMA BECERİLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 5, s.529-535

AN INQUIRY INTO THE ATTIDUES OF THE PROSPECTIVE PRIMARY EDUCATION MATH TEACHERS TOWARDS ANALYTICAL GEOMETRY AND THEIR FIELD LANGUAGE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri