Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2016

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülhan ŞAHİN Ramazan ARI  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERİ VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.1-9

THE RESEARCH OF THE RELATION BETWEEN EXECUTIVE FUNCTIONS AND EMOTION REGULATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.183
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Alkım ARI  
NEVŞEHİR/TÜRKİYE'DE 14-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI SUÇA YÖNELTEN DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
Sayı 6, s.10-18

AN INVESTIGATION ON THE VARIABLES THAT URGE 14-17 YEARS OLD CHILDREN TO COMMIT CRIME IN NEVSEHIR/TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
Sayı 6, s.19-33

AN ORAL HISTORY STUDY REGARDING CLIMATE CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİLERİ DERSİNE VE OKUMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 6, s.34-49

TURKISH TEACHERS READING SKILLS TO DO YOUR HOMEWORK AND READ OPINIONS FOR EVALUATION OF YOUR TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bengü TÜRKOĞLU Mustafa USLU  
OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ
Sayı 6, s.50-68

THE EFFECT OF GAME BASED COGNITIVE DEVELOPMENT PROGRAMME ON COGNITIVE DEVELOPMENT OF 60-72 MONTHS OLD CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif YILMAZ Ozana URAL Gülçin GÜVEN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL PROBLEM DURUMLARININ VE AİLELERİN ÜRETTİĞİ ÇÖZÜM YOLLARININ İNCELENMESİ
Sayı 6, s.69-81

THE INVESTIGATING OF SOCIAL PROBLEM SITUATIONS ENCOUNTERED BY PRESCHOOL CHILDREN AND SOLUTIONS FAMILIES PRODUCED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sara KEFİ  
ALAN GEZİLERİNDE OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANMALARININ DESTEKLENMESİ
Sayı 6, s.82-103

SUPPORTING THE PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS’ USING BASIC SCIENTIFIC PROCESS SKILLS IN FIELD TRIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal İNCE Volkan Alparslan KILIÇ  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TİP CEP TELEFONU TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE BU TEKNOLOJİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 6, s.104-123

THE SMART PHONE USAGE HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR ADDICTION TO SMART PHONES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem Seda Şahenk ERKAN  
KARMA YÖNTEMLE FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Sayı 6, s.124-135

AN EVALUATION OF TEACHING FRENCH GRAMMAR IN MIXED METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KAVGAOGLU Sertel ALTUN  
ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BRANŞA VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 6, s.136-149

EXAMINATION OF TEACHERS’ THINKING STYLE ACCORDING TO THEIR BRANCH AND GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza SÖNMEZÖZ  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARINDA YER ALAN “DİZİ ÇALIŞMALARI” NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 6, s.150-179

THE EVALUATION OF REALIZATION LEVELS OF “SCALE-TRAINING” INCLUDED IN UNDERGRADUATE LEVEL OF MUSIC EDUCATION THROUGH THE OPINIONS OF MUSIC PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.225
Özet | Abstract | Tam Metin |

B. Ece ŞAHİN Neslihan DOSTOĞLU  
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÇEVRE GEZİLERİNİN ULAŞIM SÜREÇLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 6, s.180-190

AN EVALUATION ON ENVIRONMENT TOURS IN PRESCHOOL EDUCATION ABOUT TRANSPORTATION PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK  
SOSYAL İÇERMECİLİK KONUSUNUN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.191-205

EXPERT OPINIONS ABOUT POSITION OF SOCIAL INCLUSION SUBJECT IN SOCIAL STUDIES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA İbrahim FIRAT Sümeyra CEYHAN  
KOLEKTİVİZM VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.206-216

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLECTIVISM AND BEHAVIOUR OF AVOIDING UNCERTAINTY: UNIVERSITY STUDENTS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parisa YEGANEHPOUR Mehmet TAKKAÇ  
THE EFFECT OF USING DIFFERENT KINDS OF ICE- BREAKERS ON UPPER-INTERMEDIATE LANGUAGE LEARNERS' SPEAKING ABILITY
Sayı 6, s.217-238

KAYNAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMIN TÜRK İLERİ-ORTA DÜZEY İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip KIRINDI Bahar İSTANBULOĞLU  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ 5E ÖĞRETİM MODELİNİN IŞIK KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 6, s.239-255

THE EFFECT OF COMPUTER-BASED 5E LEARNING MODEL ON ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parisa YEGANEHPOUR Fatemeh HASSANIROKH  
KARİKATÜRLERİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ANLAMA ETKİSİ
Sayı 6, s.256-263

THE EFFECT OF COMIC STRIPS ON TURKISH EFL LEARNERS’ READING COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asude B. DAĞAL Dilan BAYINDIR  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARLA YAPILAN MÜZE GEZİLERİNİN MÜZELERE KARŞI OLUMLU DUYGU VE BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 6, s.264-281

THE EFFECTS OF MUSEUM VISITS ON PRESCHOOLERS' POSITIVE EMOTIONS AND KNOWLEDGE LEVELS TOWARDS MUSEUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap KAYA ŞENGÖREN İpek DÖNMEZ Gözde ÇINAR Nevzat KAVCAR  
FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 11. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.282-308

VIEWS OF THE PHYSICS TEACHERS RELATED TO 11TH CLASS PHYSICS BOOK: İZMİR PROVINCE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi KAYALAR  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 6, s.309-322

COMPARISON OF SOCIOTROPIC AND AUTONOMIC PERSONALITY TRAITS OF EDUCATIONAL MANAGERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren DİK  
FLÜT ÇALGISININ GELİŞİM SÜRECİNİN iNCELENMESİ
Sayı 6, s.323-338

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE FLUTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seydi Battal BERTLEK  
ÖĞRENCİLERİN FARKLI BİR ALANDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ YAPMA SEBEPLERİ VE AKADEMİK KAYGILARI
Sayı 6, s.339-352

THE CAUSES OF STUDENTS HAVING POSTGRADUATE EDUCATION IN A DIFFERENT AREA AND ACADEMIC CONCERNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı SAYLAN Ebru ALTINTAŞ Hasan KAYA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.353-366

VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON THE USE OF DRAMA METHOD IN SCIENCE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kanuni Süleyman ULUKUŞ  
GÜVENLİK YÖNETİMİNDE PERSONELİN PERFORMANSINI ARTIRAN EĞİTİM VE ETKİLİ GERİBİLDİRİM METOTLARI
Sayı 6, s.367-377

GÜVENLİK YÖNETİMİNDE PERSONELİN PERFORMANSINI ARTIRAN EĞİTİM VE ETKİLİ GERİBİLDİRİM METOTLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri