Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2016

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülhan ŞAHİN Ramazan ARI  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERİ VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.1-9

THE RESEARCH OF THE RELATION BETWEEN EXECUTIVE FUNCTIONS AND EMOTION REGULATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.183
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Alkım ARI  
NEVŞEHİR/TÜRKİYE'DE 14-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI SUÇA YÖNELTEN DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
Sayı 6, s.10-18

AN INVESTIGATION ON THE VARIABLES THAT URGE 14-17 YEARS OLD CHILDREN TO COMMIT CRIME IN NEVSEHIR/TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
Sayı 6, s.19-33

AN ORAL HISTORY STUDY REGARDING CLIMATE CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİLERİ DERSİNE VE OKUMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 6, s.34-49

TURKISH TEACHERS READING SKILLS TO DO YOUR HOMEWORK AND READ OPINIONS FOR EVALUATION OF YOUR TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bengü TÜRKOĞLU Mustafa USLU  
OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ
Sayı 6, s.50-68

THE EFFECT OF GAME BASED COGNITIVE DEVELOPMENT PROGRAMME ON COGNITIVE DEVELOPMENT OF 60-72 MONTHS OLD CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif YILMAZ Ozana URAL Gülçin GÜVEN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL PROBLEM DURUMLARININ VE AİLELERİN ÜRETTİĞİ ÇÖZÜM YOLLARININ İNCELENMESİ
Sayı 6, s.69-81

THE INVESTIGATING OF SOCIAL PROBLEM SITUATIONS ENCOUNTERED BY PRESCHOOL CHILDREN AND SOLUTIONS FAMILIES PRODUCED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sara KEFİ  
ALAN GEZİLERİNDE OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANMALARININ DESTEKLENMESİ
Sayı 6, s.82-103

SUPPORTING THE PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS’ USING BASIC SCIENTIFIC PROCESS SKILLS IN FIELD TRIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal İNCE Volkan Alparslan KILIÇ  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TİP CEP TELEFONU TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE BU TEKNOLOJİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 6, s.104-123

THE SMART PHONE USAGE HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR ADDICTION TO SMART PHONES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem Seda Şahenk ERKAN  
KARMA YÖNTEMLE FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Sayı 6, s.124-135

AN EVALUATION OF TEACHING FRENCH GRAMMAR IN MIXED METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KAVGAOGLU Sertel ALTUN  
ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BRANŞA VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 6, s.136-149

EXAMINATION OF TEACHERS’ THINKING STYLE ACCORDING TO THEIR BRANCH AND GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza SÖNMEZÖZ  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARINDA YER ALAN “DİZİ ÇALIŞMALARI” NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 6, s.150-179

THE EVALUATION OF REALIZATION LEVELS OF “SCALE-TRAINING” INCLUDED IN UNDERGRADUATE LEVEL OF MUSIC EDUCATION THROUGH THE OPINIONS OF MUSIC PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.225
Özet | Abstract | Tam Metin |

B. Ece ŞAHİN Neslihan DOSTOĞLU  
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÇEVRE GEZİLERİNİN ULAŞIM SÜREÇLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 6, s.180-190

AN EVALUATION ON ENVIRONMENT TOURS IN PRESCHOOL EDUCATION ABOUT TRANSPORTATION PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK  
SOSYAL İÇERMECİLİK KONUSUNUN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.191-205

EXPERT OPINIONS ABOUT POSITION OF SOCIAL INCLUSION SUBJECT IN SOCIAL STUDIES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA İbrahim FIRAT Sümeyra CEYHAN  
KOLEKTİVİZM VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.206-216

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLECTIVISM AND BEHAVIOUR OF AVOIDING UNCERTAINTY: UNIVERSITY STUDENTS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parisa YEGANEHPOUR Mehmet TAKKAÇ  
THE EFFECT OF USING DIFFERENT KINDS OF ICE- BREAKERS ON UPPER-INTERMEDIATE LANGUAGE LEARNERS' SPEAKING ABILITY
Sayı 6, s.217-238

KAYNAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMIN TÜRK İLERİ-ORTA DÜZEY İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip KIRINDI Bahar İSTANBULOĞLU  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ 5E ÖĞRETİM MODELİNİN IŞIK KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 6, s.239-255

THE EFFECT OF COMPUTER-BASED 5E LEARNING MODEL ON ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parisa YEGANEHPOUR Fatemeh HASSANIROKH  
KARİKATÜRLERİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ANLAMA ETKİSİ
Sayı 6, s.256-263

THE EFFECT OF COMIC STRIPS ON TURKISH EFL LEARNERS’ READING COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asude B. DAĞAL Dilan BAYINDIR  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARLA YAPILAN MÜZE GEZİLERİNİN MÜZELERE KARŞI OLUMLU DUYGU VE BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 6, s.264-281

THE EFFECTS OF MUSEUM VISITS ON PRESCHOOLERS' POSITIVE EMOTIONS AND KNOWLEDGE LEVELS TOWARDS MUSEUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap KAYA ŞENGÖREN İpek DÖNMEZ Gözde ÇINAR Nevzat KAVCAR  
FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 11. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.282-308

VIEWS OF THE PHYSICS TEACHERS RELATED TO 11TH CLASS PHYSICS BOOK: İZMİR PROVINCE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi KAYALAR  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 6, s.309-322

COMPARISON OF SOCIOTROPIC AND AUTONOMIC PERSONALITY TRAITS OF EDUCATIONAL MANAGERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren DİK  
FLÜT ÇALGISININ GELİŞİM SÜRECİNİN iNCELENMESİ
Sayı 6, s.323-338

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE FLUTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seydi Battal BERTLEK  
ÖĞRENCİLERİN FARKLI BİR ALANDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ YAPMA SEBEPLERİ VE AKADEMİK KAYGILARI
Sayı 6, s.339-352

THE CAUSES OF STUDENTS HAVING POSTGRADUATE EDUCATION IN A DIFFERENT AREA AND ACADEMIC CONCERNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı SAYLAN Ebru ALTINTAŞ Hasan KAYA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.353-366

VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON THE USE OF DRAMA METHOD IN SCIENCE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kanuni Süleyman ULUKUŞ  
GÜVENLİK YÖNETİMİNDE PERSONELİN PERFORMANSINI ARTIRAN EĞİTİM VE ETKİLİ GERİBİLDİRİM METOTLARI
Sayı 6, s.367-377

GÜVENLİK YÖNETİMİNDE PERSONELİN PERFORMANSINI ARTIRAN EĞİTİM VE ETKİLİ GERİBİLDİRİM METOTLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri