Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2016

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet ÖZBAŞ  
ORTAÖĞRETİM SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 7, s.1-18

VIEWS OF SECONDARY EDUCATION FINAL GRADE STUDENTS UPON SCHOOL SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya AKYOL  
ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 7, s.19-32

ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE STUDENTS ON THE VALUE OF PATRİOTİSM METAPHORİCAL PERCEPTİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı Hamdi ERDOĞAN Ziya BAHADIR  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.33-48

THE INVESTIGATION OF AGGRESSION SCALE OF STUDENTS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GÜVEN Cemile Arzu AYTEKİN  
RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ, KİTSCH OLGUSU VE ESTETİK BEĞENİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 7, s.49-64

PROSPECTIVE ART TEACHERS’ VIEWS ABOUT CRITICAL PEDAGOGY, KITSCH, AESTHETIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fatih SAKALLI Celal ÇAKAN Abdulkadir BORAZAN Ebru KORKMAZ  
LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ1
Sayı 7, s.65-81

THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER ABOUT THE NEW SECONDARY EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nida BAYINDIR  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖNGÖRDÜKLERİ ÖFKE KONTROL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.82-90

ANALYSING ANGER MANAGEMENT TENDENCIES OF CLASS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANAK Özer Yener AVCI  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.91-110

AN ANALYSIS OF TEACHERS’ ORGANIZATINAL IDENTIFICATION AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANAK Sevda KATITAŞ  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.111-130

EXAMINATION OF THE ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION PROCESS OF CANDIDATE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin ERGİN Yavuz DURAK  
BİLİŞÜSTÜ ÖZDÜZENLEMENİN DEŞİFRE ÇALMA BECERİSİNE VE DEŞİFRE ÇALMA TUTUMUNA ETKİLERİ
Sayı 7, s.131-158

THE EFFECTS OF METACOGNITIVE SELF-REGULATION ON SIGHT-READING SKILLS AND SIGHT-READING ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ERYİĞİT Ümmügülsüm TER  
SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN SAĞLANMASINDA EĞİTİM ÇAĞI ÇOCUKLARIN BİSİKLET KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ - KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 7, s.159-169

THE IMPORTANCE OF THE CYCLING HABITS OF CHILDREN IN EDUCATION AGE WHEN ENSURING SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper AKDENİZ Yusuf AKBULUT Mustafa USLU  
USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.170-182

INVESTIGATING THE OPINIONS OF VIRTUOSO OUD-PERFORMERS’ ABOUT THEIR STYLES, ECOLE PREFERENCES IN OUD EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ERGUR  
İNGLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BENLİK SAYGISI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİKLERİ İLE STRESLİ YAŞAM OLAYLARINI YAŞAMA SIKLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 7, s.183-199

STRESSFUL LIFE EVENTS IN RELATION TO SELF-ESTEEM AND ACADEMIC SELF-EFFICACY OF ENGLISH DEPARTMENT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAKAR Asuman Seda SARACALOĞLU Bilal DUMAN  
FEN ÖĞRETİMİNDE ARA DİSİPLİN KULLANIMI, BAŞARI, MOTİVASYON VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİNDE ARA DİSİPLİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Sayı 7, s.200-212

THE USAGE OF CROSS-CURRICULUM DISCIPLINES, ACHIEVEMENT, MOTIVATION AND SUGGESTIONS TOWARDS INSTRUCTION OF CROSS-CURRICULUM DISCIPLINES IN THE PROCESS OF TRAINING OF SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül BALKAR Hatice Ceylan KOCAOĞLU  
STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARININ STRATEJİK LİDERLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ANAOKULLARINDA BİR ÇALIŞMA
Sayı 7, s.213-231

EXAMINING THE STRATEGIC PLANNING APPLICATIONS WITHIN THE CONTEXT OF STRATEGIC LEADERSHIP: A STUDY IN PRE-SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.257
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke Evin GENCEL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMLARI
Sayı 7, s.232-239

THE CRITICAL THINKING ATTIDUDES OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri