Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2016

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet ÖZBAŞ  
ORTAÖĞRETİM SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 7, s.1-18

VIEWS OF SECONDARY EDUCATION FINAL GRADE STUDENTS UPON SCHOOL SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya AKYOL  
ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 7, s.19-32

ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE STUDENTS ON THE VALUE OF PATRİOTİSM METAPHORİCAL PERCEPTİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı Hamdi ERDOĞAN Ziya BAHADIR  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.33-48

THE INVESTIGATION OF AGGRESSION SCALE OF STUDENTS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GÜVEN Cemile Arzu AYTEKİN  
RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ, KİTSCH OLGUSU VE ESTETİK BEĞENİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 7, s.49-64

PROSPECTIVE ART TEACHERS’ VIEWS ABOUT CRITICAL PEDAGOGY, KITSCH, AESTHETIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fatih SAKALLI Celal ÇAKAN Abdulkadir BORAZAN Ebru KORKMAZ  
LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ1
Sayı 7, s.65-81

THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER ABOUT THE NEW SECONDARY EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nida BAYINDIR  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖNGÖRDÜKLERİ ÖFKE KONTROL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.82-90

ANALYSING ANGER MANAGEMENT TENDENCIES OF CLASS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANAK Özer Yener AVCI  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.91-110

AN ANALYSIS OF TEACHERS’ ORGANIZATINAL IDENTIFICATION AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANAK Sevda KATITAŞ  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.111-130

EXAMINATION OF THE ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION PROCESS OF CANDIDATE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin ERGİN Yavuz DURAK  
BİLİŞÜSTÜ ÖZDÜZENLEMENİN DEŞİFRE ÇALMA BECERİSİNE VE DEŞİFRE ÇALMA TUTUMUNA ETKİLERİ
Sayı 7, s.131-158

THE EFFECTS OF METACOGNITIVE SELF-REGULATION ON SIGHT-READING SKILLS AND SIGHT-READING ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ERYİĞİT Ümmügülsüm TER  
SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN SAĞLANMASINDA EĞİTİM ÇAĞI ÇOCUKLARIN BİSİKLET KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ - KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 7, s.159-169

THE IMPORTANCE OF THE CYCLING HABITS OF CHILDREN IN EDUCATION AGE WHEN ENSURING SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper AKDENİZ Yusuf AKBULUT Mustafa USLU  
USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.170-182

INVESTIGATING THE OPINIONS OF VIRTUOSO OUD-PERFORMERS’ ABOUT THEIR STYLES, ECOLE PREFERENCES IN OUD EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ERGUR  
İNGLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BENLİK SAYGISI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİKLERİ İLE STRESLİ YAŞAM OLAYLARINI YAŞAMA SIKLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 7, s.183-199

STRESSFUL LIFE EVENTS IN RELATION TO SELF-ESTEEM AND ACADEMIC SELF-EFFICACY OF ENGLISH DEPARTMENT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAKAR Asuman Seda SARACALOĞLU Bilal DUMAN  
FEN ÖĞRETİMİNDE ARA DİSİPLİN KULLANIMI, BAŞARI, MOTİVASYON VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİNDE ARA DİSİPLİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Sayı 7, s.200-212

THE USAGE OF CROSS-CURRICULUM DISCIPLINES, ACHIEVEMENT, MOTIVATION AND SUGGESTIONS TOWARDS INSTRUCTION OF CROSS-CURRICULUM DISCIPLINES IN THE PROCESS OF TRAINING OF SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül BALKAR Hatice Ceylan KOCAOĞLU  
STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARININ STRATEJİK LİDERLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ANAOKULLARINDA BİR ÇALIŞMA
Sayı 7, s.213-231

EXAMINING THE STRATEGIC PLANNING APPLICATIONS WITHIN THE CONTEXT OF STRATEGIC LEADERSHIP: A STUDY IN PRE-SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.257
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke Evin GENCEL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMLARI
Sayı 7, s.232-239

THE CRITICAL THINKING ATTIDUDES OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri