Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2016

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAtanur KARA  
DIE HISTORISCHE EINFÜHRUNG DER BILDUNGSTHEORIEN WILHELM VON HUMBOLDT
Sayı 9, s.1-21

A HISTORUCAL INTRODUCTION TO WILHELM VON HUMBOLDT`S EDUCATIONAL HYPOTHESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsen ÖZCAN , A. Dilşad MİRZEOĞLU, Gökhan MENGİN, Hamit ÖZDAMAR  
ROL OYNAMA TEKNİĞİ İLE FARKLI ENGEL DURUMLARI OLUŞTURULARAK İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 9, s.22-37

EFFECT OF ROLE PLAYING TECHNIQUE WITH FORMING DIFFERENT DISABILITY LEVELS FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON THE EMPATHY LEVELS OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZDERE , Mehmet Fatih KARACABEY, Adnan BOYACI  
ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL İMAJINI OLUŞTURAN UNSURLARIN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİH VE DEVAM ETME KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ
Sayı 9, s.38-54

THE EFFECT OF FACTORS THAT MAKE UP UNIVERSITIES’ ORGANIZATIONAL IMAGE ON UNIVERSITY SELECTION AND RETENTION OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah AYHAN , Muhsin TAN  
DEVLET OKULLARINDAKİ İNSAN KAYNAKLARININ STRATEJİK OLARAK YÖNETİLMESİ
Sayı 9, s.55-69

STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN PUBLIC SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ÇEŞİT  
MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.70-89

EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO GET MUSIC TRAINING AND WHO DO NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat DEMİRTAŞ , Gülşah BATDAL KARADUMAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.90-103

AN INVESTIGATION OF PRIMARY TEACHER TRAINEES’ COMPETENCE IN TERMS OF CONSTRUCTIVIST LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hepşen OKAN  
MÜZİK VE İCRA EĞİTİMİNDE ZAMANLAMA BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
Sayı 9, s.104-120

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TIMING SKILLS IN MUSIC AND PERFORMANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı GÖKÇE  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI
Sayı 9, s.121-134

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS ABOUT THE CONCEPT OF GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şinasi GÜVENİR  
TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA GİTME NEDENLERİ
Sayı 9, s.135-146

THE REASONS FOR TURKISCH MIGRANT CHILDREN ATTENDING GENERAL SPECIAL SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERTÜRK , Bahri AYDIN  
ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 9, s.147-173

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK MOTIVATION OF TEACHERS AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk MANAV  
ORTAÖĞRETİM FELSEFE GRUBU DERSLERİ (SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, MANTIK) MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TÜRK BİLİM İNSANLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 9, s.174-184

TURKISH SCIENTISTS IN CURRENT CURRICULUMS OF PHILOSOPHY GROUP COURSES (SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, LOGIC): PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay ÖZAYDIN , Nalân YİĞİT  
ŞAN EĞİTİMİ ALANLARDA KARŞILAŞILAN ŞARKI SESİ SORUNLARI
Sayı 9, s.185-199

SINGING VOICE PROBLEMS ENCOUNTERED AMONG THE SINGING STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ÇAYAK , Münevver ÇETİN  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.200-222

THE VIEWS OF THE TEACHERS TOWARDS THE TEACHER LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Şehkar FAYDA KINIK , Münevver ÇETİN, Bahar DOĞAN  
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİLERİN KARAR VERME STİLLERİNE ETKİSİ
Sayı 9, s.223-232

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE DECISION-MAKING STYLES OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN , Ulviye AKIN ŞENER, Gülcan BOYRAZ  
ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ MATEMATİK KİTAPLARININ, KAVRAMLARA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.233-250

AN ANALYSIS ON THE MATH TEXTBOOKS PREPARED FOR MENTALLY RETARDED STUDENTS IN TERMS OF THE CONCEPT-ORIENTED ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma DURAK ÜĞÜTEN , Fahritdin ŞANAL  
İLETİŞİMSEL TAKTİKLER
Sayı 9, s.251-255

COMMUNICATIVE STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri