Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Alan Editörü
Dr. Mustafa USLU, Hatice SEZGİN

Konya  2016

Hakemler  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAtanur KARA  
DIE HISTORISCHE EINFÜHRUNG DER BILDUNGSTHEORIEN WILHELM VON HUMBOLDT
Sayı 9, s.1-21

A HISTORUCAL INTRODUCTION TO WILHELM VON HUMBOLDT`S EDUCATIONAL HYPOTHESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsen ÖZCAN , A. Dilşad MİRZEOĞLU, Gökhan MENGİN, Hamit ÖZDAMAR  
ROL OYNAMA TEKNİĞİ İLE FARKLI ENGEL DURUMLARI OLUŞTURULARAK İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 9, s.22-37

EFFECT OF ROLE PLAYING TECHNIQUE WITH FORMING DIFFERENT DISABILITY LEVELS FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON THE EMPATHY LEVELS OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZDERE , Mehmet Fatih KARACABEY, Adnan BOYACI  
ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL İMAJINI OLUŞTURAN UNSURLARIN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİH VE DEVAM ETME KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ
Sayı 9, s.38-54

THE EFFECT OF FACTORS THAT MAKE UP UNIVERSITIES’ ORGANIZATIONAL IMAGE ON UNIVERSITY SELECTION AND RETENTION OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah AYHAN , Muhsin TAN  
DEVLET OKULLARINDAKİ İNSAN KAYNAKLARININ STRATEJİK OLARAK YÖNETİLMESİ
Sayı 9, s.55-69

STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN PUBLIC SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ÇEŞİT  
MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.70-89

EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO GET MUSIC TRAINING AND WHO DO NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat DEMİRTAŞ , Gülşah BATDAL KARADUMAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.90-103

AN INVESTIGATION OF PRIMARY TEACHER TRAINEES’ COMPETENCE IN TERMS OF CONSTRUCTIVIST LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hepşen OKAN  
MÜZİK VE İCRA EĞİTİMİNDE ZAMANLAMA BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
Sayı 9, s.104-120

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TIMING SKILLS IN MUSIC AND PERFORMANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı GÖKÇE  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI
Sayı 9, s.121-134

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS ABOUT THE CONCEPT OF GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şinasi GÜVENİR  
TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA GİTME NEDENLERİ
Sayı 9, s.135-146

THE REASONS FOR TURKISCH MIGRANT CHILDREN ATTENDING GENERAL SPECIAL SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERTÜRK , Bahri AYDIN  
ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 9, s.147-173

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK MOTIVATION OF TEACHERS AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk MANAV  
ORTAÖĞRETİM FELSEFE GRUBU DERSLERİ (SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, MANTIK) MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TÜRK BİLİM İNSANLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 9, s.174-184

TURKISH SCIENTISTS IN CURRENT CURRICULUMS OF PHILOSOPHY GROUP COURSES (SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, LOGIC): PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay ÖZAYDIN , Nalân YİĞİT  
ŞAN EĞİTİMİ ALANLARDA KARŞILAŞILAN ŞARKI SESİ SORUNLARI
Sayı 9, s.185-199

SINGING VOICE PROBLEMS ENCOUNTERED AMONG THE SINGING STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ÇAYAK , Münevver ÇETİN  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.200-222

THE VIEWS OF THE TEACHERS TOWARDS THE TEACHER LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Şehkar FAYDA KINIK , Münevver ÇETİN, Bahar DOĞAN  
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİLERİN KARAR VERME STİLLERİNE ETKİSİ
Sayı 9, s.223-232

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE DECISION-MAKING STYLES OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN , Ulviye AKIN ŞENER, Gülcan BOYRAZ  
ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ MATEMATİK KİTAPLARININ, KAVRAMLARA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.233-250

AN ANALYSIS ON THE MATH TEXTBOOKS PREPARED FOR MENTALLY RETARDED STUDENTS IN TERMS OF THE CONCEPT-ORIENTED ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma DURAK ÜĞÜTEN , Fahritdin ŞANAL  
İLETİŞİMSEL TAKTİKLER
Sayı 9, s.251-255

COMMUNICATIVE STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri