Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr. Onur KÖKSAL

Editör Yardımcısı
Hatice SEZGİN

Konya  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenUfuk TÖMAN , Sabiha ODABAŞI ÇİMER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNDEKİ GELİŞİMİN ÖĞRETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI BOYUTUNDA İNCELENMESİ
Sayı 13, Ss, 01-28

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' DEVELOPMENT IN REFLECTIVE THINKING SKILLS AS A PLAN OF TEACHING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife CENGİZ , Erol DURAN  
ÇOCUKLAR DEYİMLERDEN NE ANLIYOR?
Sayı 13, Ss, 29-50

WHAT DO CHILDREN UNDERSTAND FROM IDIOMS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Nihal LİNDBERG  
AİLE KATILIMI: BİR KAVRAMSAL VE DURUMSAL ANALİZ ÇALIŞMASI
Sayı 13, Ss, 51-72

PARENTAL INVOLVEMENT: A STUDY FOR CONCEPTUAL AND SITUATIONAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖNGÖREN  
BOŞANMA VE BOŞANMANIN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 13, Ss, 73-87

DIVORCE AND DIVORCE OF EFFECTS ON CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan ATİK YILDIZ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇOCUK HAKLARI
Sayı 13, Ss, 88-99

CHILDREN'S RIGHTS IN EARLY CHILDHOOD BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemre GÜNDÜZ , Hakan KARATAŞ, Atilla ERGİN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERLE YAŞANAN DİSİPLİN SORUNLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
Sayı 13, Ss, 100-119

CLASSROOM TEACHERS’ VIEWS ABOUT DISCIPLINARY PROBLEMS OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir SAVAŞ  
YAZMA ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA-ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
Sayı 13, Ss, 120-140

AN ANALYSIS OF THE INFLUENCES OF HAND-WRITING TEACHING ON READING COMPREHENSION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A LINGUISTIC APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver ÇETİN , Tuba AKPOLAT, Azime Nehir ÖZDEMİR  
OKULLARDA ENTELEKTÜEL SERMAYE KULLANIMI İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 13, Ss, 141-157

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL CAPITAL USE AND SCHOOL ADMINISTRATORS ON INNOVATION MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onay BUDAK  
DİJİTAL ÇOCUK OYUNLARINA ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ANNELERİN BAKIŞ AÇISI
Sayı 13, Ss, 158-172

THE VIEWS OF CHILD DEVELOPMENT AND PRE-SCHOOL TEACHERS AND MOTHERS TOWARDS DIGITAL CHILDREN'S GAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah BAŞOL  
AYDA SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 13, Ss, 173-193

IDA TEST ANXIETY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KARAKUŞ , Ramazan DİKİCİ  
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL İSPAT YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 13, Ss, 194-206

THE OPINIONS OF THE STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHING ON MATHEMATICAL PROOF METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KILINÇ  
PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZ-YETERLİK VE ETKİLEŞİM KAYGISI
Sayı 13, Ss, 207-216

SELF-EFFICACY AND INTERACTION ANXIOUSNESS AS PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı Deniz ÖZ , İbrahim BOZKURT, Ferhat ÜSTÜN  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ
Sayı 13, Ss, 217-229

SELCUK UNIVERSITY FACULTY OF SPORT SCIENCES STUDENTS’ PERCEPTIONS OF UNIVERSITY LIFE QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin ÇİFTÇİ , Ethem GÜRHAN  
İLKOKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ YÖNETİCİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA-SELÇUKLU ÖRNEĞİ)
Sayı 13, Ss, 230-246

THE EVALUATİON OF VALUES EDUCATİON APPLİCATİONS CARRİED OUT IN PRİMARY SCHOOLS ACCORDİNG TO THE VİEWS OF SCHOOL ADMİNİSTRATOR AND CLASS TEACHERS (THE EXAMPLE OF SELÇUKLU-KONYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver ÇETİN , Azime Nehir ÖZDEMİR, Tuba AKPOLAT  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE DEĞERLERİ VE ETİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 13, Ss, 247-267

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS’ PSYCHOLOGICAL CAPITAL VALUES AND ETHICAL LEADERSHIP PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1511
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet PARMAKSIZ , Erdal HAMARTA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN UTANGAÇLIKLARINA ETKİSİ
Sayı 13, Ss, 268-281

THE EFFECT OF SOCİAL SKİLL TRAİNİNG PREPARED FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON STUDENTS' SHYNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1513
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet PARMAKSIZ  
SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM: LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 13, Ss, 282-285

METHOD OF PREPARING SOCIAL SKILLS EDUCATION: LİTERATURE REVİEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih ÖZKURT , Sayime ERBEN KEÇİCİ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARI İLE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 13, Ss, 286-302

THE RELATION BETWEEN THE CLASS TEACHERS SENSES OF SELF EFFICACY WITH TEACHING TECHNOLOGIES AND TALENTS OF MATERIEL DESIGNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay MÜLAZIMOĞLU , Yakup Akif AFYON, Mert BAKIRSİNİ  
ARTİSTİK CİMNASTİKTE YUNUS TAKLA HAREKETİNİN, ÖNE SALTO ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 13, Ss, 303-310

EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DIVE ROLL MOVEMENT IN ARTISTIC GYMNASTICS ON FORWARD SOMERSAULT TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tangül KABAEL , Başak BARAK  
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZMEDEKİ FONKSİYONEL DÜŞÜNME BECERİLERİ
Sayı 13, Ss, 311-321

PRE-SERVICE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ FUNCTIONAL THINKING ABILITIES IN SOLVING PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar KARAMAN GÜVENÇ , Ayça SESİGÜR  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DENEYİMİ” NE İLİŞKİN ALGISI
Sayı 13, Ss, 322-341

THE PERCEPTION OF “TEACHING PRACTICE EXPERIENCE” OF VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu SÖNMEZ , Özlem KUM  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “YARDIMLAŞMA” DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ
Sayı 13, Ss, 343-356

DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEIVED VALUES ON ‘HELPFULNESS’ THOUGH DRAWINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin ŞİMŞEK  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KARAKTER EĞİTİMİ
Sayı 13, Ss, 357-364

CHARACTER EDUCATION IN TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Mart-2017- Prof. Dr. Yahya Akyüz armağanı

  Mart-2017 sayısı eğitim bilimleri alanına çok değerli katkıları olan bilim insanı Prof. Dr. Yahya Akyüz armağanı olarak yayınlanacaktır. Tüm yazarlarımızın katkılarını bekliyoruz.

   

  Prof. Dr. Yahya AKYÜZ

  Yahya AKYÜZ, Çanakkale'nin Yenice ilçesi, Hamdibey kasabasında doğdu (1941). Biga Sakarya İlkokulu’nu (1953), Biga Ortaokulu’nu (1956) ve İstanbul Erkek Lisesi’ni (1959) bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1963). Fransa'da Yüksek Lisans ve Doktora yaptı (1967).

  Ocak 1968'de Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’ne Asistan olarak girdi. 1972'de Doçent oldu. Askerlik görevini 1973-1975 tarihleri arasında Balıkesir'de ve Bursa Işıklar Askerî Lisesinde yaptı.

  Nisan 1980'de Profesör oldu.

  Yahya AKYÜZ'ün Türk eğitim tarihi ile ilgili ilk kitabı 1966'da Fransa'da yayımlanmıştır. O zamandan beri esas olarak Türk eğitim tarihi ile inkılâp tarihi alanında araştırmalar yapıyor.

  Yahya AKYÜZ, 2004-2005 öğretim yılında ABD’de University of Central Florida Eğitim Fakültesinde “Misafir Profesör” olarak bulunmuş, araştırmalar ve yayınlar yapmıştır. 2005 Kasım ve Aralık aylarında Tokyo University of Foreign Studies’in daveti üzerine Türkçe Bölümü’nde Japon öğrencilere Türk inkılâp ve eğitim tarihi konularında dersler ve konferanslar vermiştir.

  Yahya AKYÜZ, Aralık 2008’de emekli olmuştur.

  Yahya AKYÜZ, Türk eğitim tarihi alanındaki araştırmalarına 1964’de başlamış ve 52 yıldır kesintisiz çalışmaktadır. Ayrıca emekli oluncaya kadar Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 41 yıl lisans ve lisansüstü düzeyde Türk Eğitim Tarihi dersi ile bu alanla ilgili dersler okutmuş, binlerce eğitimcinin yetişmesinde emeği geçmiştir. Özellikle öğretmen sorunları üzerinde araştırmalar yapmış, öğretmenlik mesleğinin güçlenmesi ve saygınlığının artması yolunda çaba harcamıştır. Öte yandan çok önemli arşiv belgeleri ve ciddi, özgün araştırma makaleleri yayınlamış, ulusal ve uluslararası pek çok sempozyuma katılarak bilimsel bildiriler sunmuş, konferanslar vermiş, TV programlarında Türk eğitim tarihinin çeşitli konularında kamuoyunu aydınlatmaya çalışmıştır. Onun Türk Eğitim Tarihi kitabı böyle bir çalışma ve araştırma ile öğretimin, bilimsel ve akademik birikimin ürünüdür.

  Ekim 2015’de bu kitabın 28. Baskısı yapılmıştır (Pegem-Akademi Yayınları).

  Yahya AKYÜZ’ün Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922) başlıklı doktora tezi de son derece bilimsel titizlikle hazırlanmış, 50 yıla yakın bir süredir alanında ilk ve tek olarak kalmış bir eserdir (Ankara, 1988, 406 s., 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları).

  Çanakkale Savaşları ve Fransız Kamuoyu (1915-1916). Savaş, sansür ve propaganda kıskacında bir Fransa başlıklı araştırması da özgün belgelere dayanan çok önemli bir araştırmadır (Pegem-Akademi Yayınları).

  Batılıların Türkiye’ye ve Türk sorunlarına, Türkiye’ye karşı Rum, Yunan ve Ermeni propagandalarına vs. ilgi duyması beklenen öğretmenler, öğretmen adayı öğrenciler, aydınlar ve devlet yöneticileri bu eserleri mutlaka okumalıdırlar.

  O’nun çok önemli bir kitabı da Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1839-1950) başlığını taşımaktadır (Ankara, 2012, 543 s., 2. Baskı, Pegem-Akademi Yayınları).

  Prof.Dr.Yahya AKYÜZ için 2011’de bir Armağan kitap çıkarılmıştır. Sponsorluğunu Avrupa Koleji Okulları Kurucusu ve Başkanı Talip EMİROĞLU’nun yaptığı bu eserin Editörlüğünü Prof.Dr.Cemil ÖZTÜRK ve Dr.İlhami FINDIKÇI yapmıştır. Eser 1486 sayfadır ve 120 tarihçi, sosyolog ve kültür adamının katkılarıyla oluşmuştur (Pegem-Akademi Yayınları).

  Yahya AKYÜZ’ün 8 kitabı ve 190 araştırma makalesi vardır.

  15 Doktora ve 30 Yüksek Lisans Tezi’nin danışmanlığını yapmıştır.

  Yahya AKYÜZ, ayrıca, çevre sorunlarına, bu konuda öğrencilerin ve toplumun bilinçlendirilmesine duyarlıdır. Bu alanda hem yayın yapmakta, hem de Ayaş’ın Ilıca Köyünde 1993’ten beri bir köy korusu oluşturmak amacıyla köylülerle beraber çaba harcamaktadır.

  Yahya AKYÜZ, İstanbul’da lise öğrencisi iken yaz tatillerinde bir hattattan usta-çırak öğretim yöntemi ile geleneksel hat sanatı dersleri almıştır. Ayrıca, yıllardır karakalem ve suluboya resim çalışmaktadır. Bir suluboya resmi ABD Orlando’da University of Central Florida Eğitim Fakültesi (College of Education) Dergisi’nin kapak resmi olarak yayımlanmıştır (Vol.5, 2005). Türk Eğitim Tarihi başlıklı kitabında ve OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Dergisi’nde de yayımlanmış belgesel resimleri vardır.

  Kapak Resmi ile ilgili Not: Prof. Dr. Yahya Akyüz Eğitim Bilimleri Fakültesindeki odasında dedesinin medrese öğretimi ile ilgili 1891 tarihli bir mektubunu incelerken.


  Eylül-2016-Şehit Astsubay Ömer Halisdemir armağanı

  INES Journal Eylül 2016 sayısını, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandırılmasına en büyük katkıyı, en yüce kahramanlık örneği göstererek sağlayan, ve bu uğurda şehit olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e armağan ediyoruz.

  Editör

  Doç. Dr. Onur KÖKSAL


  Haziran-2016 - Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu armağanı

  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi INES Journal Haziran-2016 sayısı çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu armağanı olarak yayınlanacaktır. Bütün akademisyenlerimizin değerli çalışmalarını bekliyoruz. 

  Doç. Dr. Onur KÖKSAL

  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi EditörüAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri