ISSN:2149-0848

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Doğru okumanın, okuduğunu anlamanın ve özgün anlatımın ana hatlarıyla sunumu olan özet sözcüğü, başta Türkçe dersi olmak üzere bütün disiplinlerin ortak paydasıdır. Kişinin neyi ne kadar anladığının ve anlatabildiğinin en kısa sunumu olan özet kavramının Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2017) ortaokulun tüm kademelerinde öğretilmesi gereken bir beceri olarak yer aldığı görülmektedir. Bu çalışma 5. sınıf öğrencilerinin özetleme becerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma durum çalışması desenindedir. Veriler 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı içinde Aydın ili Efeler ilçesine bağlı Hacı Celal Oto Ortaokulunda okuyan öğrencilerin yazılı dokümanlarından elde edilmiştir. Araştırma için öncelikle Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerden biri derste işlenilmiş, sonrasında ise öğrencilerden bu metnin özetini yapmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda ele alınan her bir konuyla ilişkilendirilmek üzere öğrencilerin çeşitli düzeylerde (yeterli, orta, yetersiz) başarı sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu tespitlerden hareketle iyi bir özette bulunması gereken özellikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Keywords


5. sınıf öğrencileri, özet yazma becerisi, iyi bir özetin nitelikleri

Author: Yıldız YENEN AVCI
Number of pages: 110-123
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37794
Full text:
Paylaş:
The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.