ISSN:2149-0848

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ


Açık Öğretim Ortaokulu, yüz yüze eğitimin ve sınıf içi etkinliklerin avantajlarından yararlanamayan öğrencilerin eğitim hayatını sürdürdüğü bir kurumdur. Bu çalışmada 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı; Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin sahip olduğu şartlar ve olanaklar çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Çalışma doküman incelemesi modelindedir. Veriler 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerine dağıtılan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndan hareketle elde edilmiştir. Aynı zamanda Örgün Eğitim Kurumlarında da okutulan bu kitap temalar paralelinde “Derse Hazırlık, Etkinlikler ve Gelecek Derse Hazırlık” başlıkları altında incelenmiş ve uzaktan eğitimin ilkelerine uygun olmayan bölümler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin zorlanabileceği etkinlikler, sebepleriyle birlikte ortaya konulmuş; kitapta hangi konu ve örneklere yer verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucunda Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerine dağıtılan Türkçe ders kitabının örgün eğitim kurumlarında okutulan kitapla aynı olduğu, sınıf içi uygulamaları ve öğretmen rehberliğini gerektirdiği bu bakımdan incelenen kitabın açık öğretim öğrencilerinin öğrenme gereksinimlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.


Keywords


Açık öğretim ortaokulu, Türkçe ders kitabı, sınıf içi uygulamalar

Author: Yıldız YENEN AVCI
Number of pages: 95-109
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37795
Full text:
Paylaş:
The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.