ISSN:2149-0848

İKİLİ KODLAMA TEORİSİ VE ALTYAZILAR: KELİME ÖĞRENİMİNDE KODLAMA STRATEJİSİ


Bu çalışma, yabancı dilde kelime öğrenimini hem sözlü hem sözlü olmayan ögeler kullanarak edinmeyi kolaylaştırabilen İkili Kodlama Teorisi ışığında, farklı altyazı modlarının kelime öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Araştırmaya Selçuk üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden orta-ileri seviyede 90 öğrenci katılmıştır. Bu deneysel çalışma, çalışmanın hedef sözcüklerinden oluşan bir ön-test ve son-test içermektedir. Katılımcılar, Çift, Standart ve Ters modların uygulanacağı üç eşit deneysel gruba ayrılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal olarak analiz edilmiştir. Üç altyazı modu uygulanan gruplar arasındaki farkları belirlemek için tek yönlü bir ANOVA yapılmıştır. Sonuçlar, Ters mod uygulanmış grubun en yüksek değerleri elde ettiğini gösterirken, bunu sırasıyla Standart ve Çift yönlü modların uygulandığı gruplar takip etmiştir.


Keywords


Çift, Standart, Ters modlu altyazılar, kelime öğrenimi

Author: Nurcihan YÜRÜK
Number of pages: 38-50
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37803
Full text:
The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.