TÜRKİYE, FRANSA, İTALYA VE İSPANYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2014-1
Number of pages: 7-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde tüm dünyada yaygın bir biçimde küreselleşme ve bilgi çağı yaşanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, eğitim ve öğretmenlik mesleğinin önemi gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın problem cümlesi şu şekilde ifade edilebilir: “Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya ülkelerinin öğretmen yetiştirme sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?” Bu çalışmada litteratür tarama yöntemi kullanılmıştır. Günümüzde Türkiye’de öğretmenler lisans düzeyinde eğitim fakültelerinde 4-5 yıl süreli eğitim almaktadır. Fransa, İtalya ve İspanya’da ise öğretmenler 3 yıl lisans ve eğitim enstitülerinde 2 yıl süreli yüksek lisans düzeyinde öğrenime katılırlar.

Keywords

Abstract

The globalization and the period of knowledge is experienced worldwide nowadays. For these reasons, education and teaching profession is gaining more and more importance. The phrase issue of this research is expressed as: "What are the similarities and differences at the teacher training system in Turkey, France, Italy and Spain?” The literature review method is used in this work. In Turkey, teacher training is given in a 4-5 years at the education faculties on undergraduate level education. In France, Italy and Spain, the instructors are educated 3 years on undergraduate level plus, 2-year study in teacher education institutes at masters level.

Keywords