KURSİYERNET UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMUNUN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 408-418
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, KursiyerNet Uzaktan Eğitim Platformunun yaşam boyu öğrenme açısından incelemektir. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kursiyer Net uzakta eğitim platformu içeriğinde yer alan bilgisayar programları oluşturmaktadır. Araştırma verileri 04 Nisan 2015 tarihinde toplanmıştır. Beş uzman görüşüne başvurularak, programlar ve ders konuları temel, orta ve ileri düzey olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmaya ilişkin şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kursiyer Net uzaktan eğitim Platformunun içeriğinde 27 tane bilgisayar programı vardır. Programlardan 2 tanesi temel düzey, 21 tanesi orta düzey, 4 tanesi ileri düzeydir. Bu programlara ait 595 tane ders anlatım videosu bulunmaktadır. Bunların 133 tanesi temel düzey, 401 tanesi orta düzey, 61 tanesi ileri düzeydir. En fazla orta düzeyde programlar vardır. İzlenme oranı en fazla olan orta düzey bilgisayar programlarına ait ders konularıdır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine KursiyerNet distance education Platform in terms of lifelong learning. Content analysis method is used in this research. The sample of the research are computer programs located in KursiyerNET distance education platform. Data were collected on April 4, 2015. Referring to the five experts’ opinions, programs and course topics are classified as basic, intermediate, and advanced levels. According to the research, this result is achieved: There are 27 computer programs in the context of KursiyerNet distance learning platform. 2 of programs are basic level, 21 of them are intermediate level, and 4 of them are advanced level. There are 595 video lectures belongs to these programs. 133 of them are basic, 401 of them are intermediate level, and 61of them are advanced level. There are the most intermediate level programs. Course subjects the most publicized belongs to the intermediate level computer programs.

Keywords