TÜRKİYE’DEKİ OKUL KİTAPLARINDA RADYASYON KONUSUNUN YER ALMA DÜZEYİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 333-341
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada gündelik hayatta doğal olarak sürekli maruz kalınan ve son yüzyılda da yapay olarak hayatımıza giren radyasyon konusunun Türkiye’deki mevcut programda yer alma düzeyi araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışma doküman incelemesi yapılarak oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Hayat Bilgisi Dersi (1.,2. ve 3. Sınıflar) , Sosyal Bilgiler Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programları, Lise Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersi Öğretim Programları ve ders kitapları incelenmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Radyasyonun eğitimine erken yaşlarda başlanması çok önemlidir. Verilerin analizi sonucunda ilköğretimden başlanarak ortaöğretimin sonuna kadar radyasyon konusuna öğretim programlarında yeterince yer verilmediği anlaşılmıştır. İlköğretim programlarında konunun yeralma düzeyinin ortaöğretime kıyasla çok daha kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda doğru bilginin öğrencilere ulaşmasını sağlayan okullardaki öğretim programlarında radyasyon konusuna daha fazla yer ayrılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Due to the crucial outcomes of “radiation” which become widespread in every sphere of the life by artefacts in the last century and is exposed by people in daily life are considered; this research aims to identify to what extent topic of the radiation takes place in current curriculum of the Turkish Schools. This research in which qualitative research methodology was used was conducted with the help of analysis of documents. Within the scope of the research, syllabus of the Science lesson/course (3rd, 4th, 5th 6th 7th and 8th grade), Social studies lesson (1st, 2nd and 3rd grade) at the level of elementary and middle school, the syllabus and the student books of the physics, chemistry and biology lessons at the level of high school were analyzed. Content analysis was performed on the data of the study. . The education about the topic of radiation at early ages is important. As a result of the analysis of the data, it is realized that the topic of the radiation does not take place sufficiently in the syllabus of the elementary and middle schools. In addition to that, compared to syllabus of the middle schools, the syllabus of the elementary schools includes topic of the radiation much more shallowlyTherefore, the syllabus of the elementary and middle schools should include topic of the radiation in extensive manner.

Keywords