ÖZEL EĞİTİM SINIFINA DEVAM EDEN HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 156-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı 1) Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemlerin neler olduğunu ortaya çıkarmak, 2) Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok tercih edilen yöntemi belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ‘görüşme yöntemi’ bu araştırmanın yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırmada Konya İli Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim okulları özel eğitim sınıf öğretmenlerinden 27 öğretmen seçilmiştir. Veriler, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’ kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ‘İçerik Analizi Yöntemi’ ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 1) özel eğitim sınıf öğretmenleri, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde farklı yöntemler kullanmaktadırlar. 2) özel eğitim sınıflarındaki zihin engelli öğrencilerin farklı gelişimsel özelliklere sahip olması ve bu öğrencilere yönelik hazırlanmış okuma-yazma ve diğer ders kitaplarının olmaması öğretmenlerin ortak bir yöntem kullanmamalarına neden olmaktadır. 3) öğretmenler en çok sırasıyla cümle yöntemi, ses temelli cümle yöntemi, ses yöntemi ile karma yöntemi daha çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine which methods the teachers use and the method they prefer mostly in teaching reading and writing to the mentally handicapped students who are enrolled in special classes. In this research, twenty seven teachers were selected for this study who works in special classes in Konya Local Education Authority. The data were obtained through semi-structured interviews which is one of the qualitative research methods. The data were analyzed with the ‘Content Analysis Method’. According to the findings, special education class teachers use different methods in teaching reading and writing to mentally handicapped students. Since mentally handicapped students in special education classes have different developmental characteristics and there are not ready to use reading-writing books and textbooks and other materials, the teachers have different approaches and use different methods they use in teaching reading and writing. According to the opinions of teachers, the methods they prefer to use different methods. The most preferred medhots, respectively, are sentence method, sound and sound-based sentence method and mixed method.

Keywords