ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ (2017 – 2023) VE 2023 EĞİTİM VİZYONUNUN ÖĞRETMEN ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ
TEACHER-ORIENTED EVALUATION OF THE TEACHER STRATEGY DOCUMENT (2017-2023) AND 2023 EDUCATION VISION

Author : Murat KORUCUK
Number of pages : 75-91

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Öğretmen Strateji Belgesi’nin (2017 - 2023) ve 2023 Eğitim Vizyonu’nun öğretmen odaklı değerlendirilmesidir. Böylelikle eğitim reformlarının merkezinde olan öğretmene ve öğretmen yetiştirme sistemine katkıda bulunulabilecektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden alanyazın taraması kullanılmıştır. Öğretmen Strateji Belgesi (2017 – 2023), 2023 Eğitim Vizyonu ve ilgili alanyazın değerlendirildiğinde; Türkiye’de öğretmen yetiştirme, adaylık ve işe başlama süreçlerinde yaşanan sürekli değişikliklerin hem öğretmen yetiştirmeyi hem de genel anlamda eğitim sistemini olumsuz bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılabilir. Türk eğitim sistemi ve öğretmenler üzerinde bulunan bu olumuz etkilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) ve 2023 Eğitim Vizyonu ile ortadan kaldırılması ve öğretmen merkezli reformlar yapılması planlanmıştır. Bu çalışmada Öğretmen Strateji Belgesi (2017 – 2023), 2023 Eğitim Vizyonu ve ilgili alanyazın doğrultusunda ülkenin eğitsel hedeflerine daha etkili ve verimli bir biçimde ulaşılabilmesi için bir takım öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Öğretmen, öğretmen yetiştirme, eğitim vizyonu.

Read: 1,767

Download: 882