ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE DOKUNMA İKİLEMİ
TOUCH DILEMMA IN TEACHER-STUDENT COMMUNICATION

Author : YÜKSEL DEMİREL
Number of pages : 20-35

Abstract

Önemli bir iletişim şekli olan dokunma, diğer iletişim biçimleriyle karşılaştırılamayacak kadar farklı bir gereksinimdir ve bireylerin sağlıklı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çalışmalar; dokunmanın özellikle eğitim ortamında öğrencilerin sınıf performansını artırdığını ve olumlu davranış göstermelerine yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak dokunmaya yüklenen anlamlar, yorumlar, tepkiler ve dokunmayı çevreleyen tabu, okul ortamında sınırlı araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Mevcut çalışmalar, fiziksel temasın; şekli, süresi, gerekçesi gibi belirli yönlerinin ve gerçekleştiği bağlamın da yorumlanma biçimini etkileyebileceğini göstermiştir. Günümüzde öğretmen öğrenci ilişkisinde yaşanan sorunların fiziksel temas bağlamında dile getirilmesi ve adli soruşturmaya yol açacak düzeyde yaşanması, konuya hassasiyet gösterilmesini gerektirmektedir. Bu hassasiyet, belirli durumlarda öğrenci ihtiyaçlarını, isteklerini, ilgi alanlarını ve amaçlarını ayırt etmeyi ve uygun şekilde karşılık verme yeteneğini içermektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen- öğrenci ilişkisinde dokunma konusuna ilişkin görüşleri ve ikilemleri ortaya koyarak tartışılmasını sağlamaktır. Bu amaçla ilgili literatür anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Konuya ilişkin araştırmaların sınırlı olması nedeniyle çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Eğitimde dokunma, fiziksel temas, öğretmen-öğrenci ilişkisi

Read: 102

Download: 50