ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: SALDIRGANLIK VE DUYGUSAL BAŞA ÇIKMANIN ROLÜ
INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENT: THE ROLE OF EMOTIONAL APPROACH COPING AND AGGRESSION

Author : Özge AYAZSEVEN - Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Number of pages : 66-77

Abstract

Araştırmada ergenlerin internet bağımlılık düzeylerini saldırganlık ve duygusal başa çıkmanın ne düzeyde yordadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Adana ili Yüreğir ve Sarıçam ilçesi sınırları içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dört Anadolu Lisesinin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarına devam eden 465 öğrenci (269’si kız ve 196’sı erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği (Günüç ve Kayri, 2009), Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Durak ve Şenol Durak, 2011) ve Saldırganlık Ölçeği (Buss ve Perry, 1992) kullanılmıştır. Lise öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeği toplam puanının ve alt ölçeklerinin saldırganlığın ve duygusal başa çıkmanın boyutları tarafından ne düzeyde yordandığını belirlemek amacıyla çok değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda fiziksel ve dolaylı saldırganlık ile duygusal işlemleme değişkenlerinin lise öğrencilerinin internet bağımlılığını ve bağımlılığın kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon boyutlarının anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. İnternet bağımlılığının “yoksunluk” boyutunun anlamlı yordayıcıları ise dolaylı saldırganlık, duyguları ifade etme ve duygusal işlemleme olarak bulunmuştur.

Keywords

İnternet bağımlılığı, saldırganlık, duygusal başa çıkma

Read:852

Download: 279