STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)
STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)

Author : Fethi KAYALAR - Filiz KAYALAR
Number of pages : 01-12

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretimin çeşitli bölümlerindeki öğretim elemanlarının sanal öğrenmenin sınıf ortamında Kişiselleştirilmiş Öğrenim üzerindeki etkileri konusundaki görüşlerini belirlemektir. Verileri elde etmek için katılımcı öğretim elemanlarına açık uçlu bir soru sorulmuştur: Sanal Öğrenme Ortamının Kişiselleştirilmiş Öğrenmeye en önemli etkileri nelerdir? ”. Eğitmenlerin Sanal Öğrenme Ortamının Kişiselleştirilmiş Öğrenim üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için nitel bir araştırma yöntemi kullanıldı. Araştırma, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinde görev yapan on öğretim elemanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızdan farklılaştırılmış dersler oluşturma, temel beceri uygulamalarını sağlama, öğrencilerin anlamalarına dair geribildirimleri toplama ve Sanal Öğrenme Ortamında uygulanan çoklu medya araçları aracılığıyla eğitim verme çalışmalarını paylaşmanın Kişiselleştirilmiş Öğrenme için büyük önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Sanal Öğrenme, Kişiselleştirilmiş Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Teknolojisi

Read:859

Download: 281