SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİNDEN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ÖRNEK UYGULAMALAR
SAMPLE APPLICATIONS FROM SINGAPORE EDUCATION SYSTEM TO TURKISH EDUCATION SYSTEM

Author : Osman KARAHALİLÖZ - Hanife KUŞ - Behiye KARAGÖZOĞLU
Number of pages : 41-54

Abstract

Son yıllar içerisinde yapılan uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında(PISA, TIMMS ve PIRLS) Singapur kazandığı başarılar ile üzerine dikkatleri çekmiştir. Ülkelerin uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılar bu ülkelerin sahip olduğu eğitim politika ve uygulamaları hakkında bizlere bilgi vermektedir. Singapur’un bu sınavlardaki başarısı diğer ülkeleri, bu ülkenin eğitim politikası, sistemi, uyguladıkları örnek uygulamalar üzerine araştırma yapmalarına yönlendirmiştir. Eğitim sistemini iyileştirmek için reform çalışmalarında bulunan ülkelerden Türkiye ve diğer ülkelerin, uluslararası sınavlardaki istenen başarıyı sergileyememeleri bu sınavlarda üstün başarı sergileyen Singapur ülkesinin eğitim sisteminin araştırılmasına yönlendirmiş, başarıda etkisi olduğunu düşündükleri özelliklerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara hız kazanmıştır. Bu çalışma ile amacımız Singapur’u eğitimde zirveye çıkaran durumları ve örnek uygulamaları araştırıp incelemektir. Bu bağlamda kaynak taraması sonucu elde edilen veriler yorumlanmış ve Singapur’u zirveye taşıyan örnek uygulamalar başlığı altında açıklaması yapılmıştır. Ayrıca Singapur’u zirveye taşıyan bu özelliklerin bu başlıklar altında gösterilmesi, ülkemizin ve diğer ülkelerin doğru eğitim politikaları ve sistemleri geliştirmelerine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Keywords

Singapur, örnek uygulamalar, eğitim politikası, Türkiye

Read:631

Download: 220