İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖRNEK UYGULAMALAR
ENGLISH EDUCATION SYSTEM: SOME EXAMPLE APPLICATIONS FOR TURKEY

Author : Tuba YALDIZ - Elmas YILDIRIM - Serpil ARSLAN
Number of pages : 22-40

Abstract

Türkiye eğitim sistemi ile uluslararası karşılaştırmalarda oldukça arka sıralarda kalmaktadır. Türkiye eğitim sisteminde var olan bu sorunu çözmek ve eğitime yenilikçi bir bakış getirmek adına uluslararası karşılaştırmalarda daha üst sıralarda yer alan, eğitim sistemi ile iyi ve örnek olabilecek İngiltere’nin eğitim sisteminin araştırılmasının Türkiye için faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla bu çalışmada İngiltere Eğitim sistemi incelenerek İngiltere eğitim sisteminden Türkiye Eğitim sistemine katkı sağlayabileceği düşünülen örnek uygulama ve yaklaşımlar araştırılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle İngiltere’nin genel coğrafi özelliklerinden bahsedilmiş, sonrasında İngiltere Eğitim Sisteminin geçmişten günümüze gerçekleştirdiği eğitim reformları ele alınmış, bütün eğitim kademeleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve en son aşamada Türkiye için örnek uygulama ve yaklaşımlar sunulmuştur.

Keywords

İngiltere, İngiltere Eğitim Sistemi, Örnek Uygulamalar

Read:670

Download: 243