7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİR ŞEMALARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FRACTION SCHEMAS OF 7TH GRADE STUDENTS

Author : Nejla GÜREFE - Nejla GÜREFE
Number of pages : 97-118

Abstract

Bu çalışmada öğrencilerin kesirlerdeki şemalarının nasıl olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin batısındaki devlet ortaokullarından birisinde öğrenim gören 12 tane 7. sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Çalışma durum çalışması niteliğinde olup, çalışma verileri birebir görüşmeler yoluyla toplanmış ve toplanan veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada öğrencilere uzunluk, alan ve küme modelleri ile çeşitli kesirler verilmiş ve öğrencilerin bu kesirleri ifade ederken aynı anda parçalama, eş parçalama, basit parçalı birim kesir, çarpımsal bileşim zihinsel düzeneklerini nasıl kullandıkları ortaya çıkarılmıştır. Veriler analiz edildiğinde öğrencilerin en fazla küme modeline ilişkin sorularda zorlandıkları ve özellikle de çarpımsal bileşim zihinsel düzeneğine ilişkin zihinsel şemalarının problemli olduğu belirlenmiştir. Bulgular ışığında; yapılan öğretim uygulamalarında kesrin özellikle küme modeli gibi farklı modellerinden de yararlanılması, kural ezberletmek yerine kavramların anlamına ağırlık verilmesi tavsiye edilebilir.

Keywords

Kesir, Kesir Şemaları, Ortaokul Öğrencileri

Read:715

Download: 277