Dergimiz, ÜAK Doçentlik başvurularında “Uluslararası Alan İndeksi” olarak kabul edilen “H.W. Wilson” tarafından taranmaya başlamıştır.


Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (The Journal of International Education Science), ÜAK Doçentlik başvurularında “Uluslararası Alan İndeksi” olarak kabul edilen “H.W. Wilson” tarafından taranmaya başlamıştır. Gerekli mukavele 22.06.2023 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış olup, sayılarımız Eylül 2023 itibariyle dizinlenmeye başlayacaktır.