Hakkımızda


Hakkımızda

 

  1.  INESJOURNAL (The Journal of International Education Science) 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır.
  2.  INESJOURNAL (The Journal of International Education Science), akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı uluslararası indeksli-hakemli bir dergidir.
  3.  INESJOURNAL (The Journal of International Education Science), özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Kış, Bahar, Yaz ve Güz (Aralık, Mart, Haziran, Eylül aylarının 26. günü) dönemlerinde sayı çıkarmaktadır.
  4.  INESJOURNAL (The Journal of International Education Science), eğitim bilimlerinin bütün alanlarında yayın yapan akademik, açık erişimli bir dergidir.
  5. Makalelerin dili, başta Türkçe olmak üzere, Almanca, İngilizce, Rusça, İngilizce ve Fransızca’dır.
  6. INESJOURNAL (The Journal of International Education Science), SOBİAD, Citefactor, SIS, TEİ, AcademicKeys gibi  indeks ve veritabanlarınca tarafından taranmaktadır.
  7.  INESJOURNAL (The Journal of International Education Science), uluslararası COPE ve BOAI kriterlerini benimseyen açık erişimli bir dergidir.
  8. Dergide yayınlanacak eserlerin hepsi eğitim bilimleri alanı ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, teorik veya pratik olarak orijinal makaleler olmalıdır. Ek olarak, her sayıya derleme, çeviri ve kitap lansmanı da dahildir.