ISSN:2149-0848

WILHELM VON HUMBOLDT AND GLOBALIZATION


Wilhelm von Humboldt’un yaşadığı zamanlarda modern düşünce ulusal bir nitelik taşırken, 21. yüzyılın ilk yarısından itibaren bu düşünce, küresel bir çerçeveye oturarak geniş bir yayılım gösterir. Küreselleşme her şeyden önce kendi içerisinde ekonomik eğilimli bir özellik taşır ve eğitim de bu duruma bağlı olarak her zaman ve sürekli artarak ekonomik koşullara tabi olur. Aynı zamanda küreselleşme bilgiye dayalı bir üretim ve dönüşümü meydana getirip birçok alanı içine alıp eğitimi yeni bir alana ve dönüşüme sokar. Bu doğrultuda, küreselleşme hayatın her alanını etkiler ve bu etkileşim, eğitim sistemine de damgasını vurur. Söz konusu süreçle gelişen düşünceler, sadece ulusal sınırlar içerisinde etkin olmaz; uluslararası eğitim bağlamında da küresel etkileşim ve Humboldt ismi kendini gösterir. Bu çalışma, Humboldt’un araştırmalarını, eğitim alanında gerçekleştirdiği reformların uluslararası bağlamdaki karşılığını ortaya koyup, Humboldt’un ulusal ve uluslararası eğitim dünyasında bugün hala bir rol oynayıp oynamadığını ortaya koymayı hedeflemektedir.


Keywords


Wilhelm von Humboldt, Eğitim Bilimleri, Eğitim Politikası, Küreselleşme.

Author : Phil. Atanur KARA
Number of pages: 01-25
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37863
Full text:
Paylaş:
The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.