ERGENLİKTE OKUL KAÇKINLIĞI

Author:

Number of pages: 427-432
Year-Number: 2015-4

Abstract

Birçok ergen; bu yaptığını “kahramanlık” zannederek okuldan kaçma eğinimine kapılabilir. Bu arada okul kaçkınını birçok belâlı durumlar karşılayabilir. Ne de olsa okulun örtük işlevlerinden en önemli bir tanesi öğrenciyi korumaktır. Kaçkınlık hallerinde kötü numûne-i istimaller (rol modelleri) tesirlidir zira ergenlik yaşlarında akran baskısı da güçlüdür. “Lezzetiye” anlayışı istikametindeki bu yanlış adımlar bir kenara bırakılırsa; hazin bir gerçektir ki, para kazanma ihtiyacındaki öğrenciler okula devam etmeyi azımsamak zorunda kalabilirler.

Keywords

Abstract

Many adolescence are tempted to “break” school, considering this a “heroic” deed. Many troubles can hit a truant in the mean time. After all, one of the main latent functions of the school is protection of the student. Bad role models are affective in truancy cases since peer pressure is also strong in teen ages. Those basically “hedonistic” mischief actions put aside; it is a sad reality that students in need of earning money also feel obliged to underestimate school attendance.

Keywords