BOŞ ZAMAN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA SPOR

Author:

Number of pages: 456-465
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmada spor konusu; esas olarak boş zamanları değerlendirme çerçevesinde işlenmiştir. Yazım planında önce boş zaman kavramı ortaya konmuş; sonra onunla bağlantılı olarak oyun bahsi irdelenmiş ve oyunun bir uzantısı olarak spora geçilmiştir. Dolayısıyla spor, profesyonel görüntüsünden çok amatör yönüyle irdelenmiştir. Çalışmada; spor icra etmenin çocuğa ve hattâ yetişkine katkıları hususiyetle akıl hijyeni bağlamında vurgulanmıştır. Seyircilik sıfatıyla spora dolaylı iştirak meselesi de mütalâaya alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this work; the topic of sports is taken essentially within the scope of valuation of free times. In the writing plan; first the concept of free times is dealt with, then the topic of play is handled in a related manner and finally arrived at the theme of sports as an extension of games. Accordingly; sports are investigated from a hobbyist’s viewpoint rather than the context of professional occurrence. Within the research; the contribution of sporting to children and even to adults are emphasized especially in the context of mental hygiene. The issue of indirect participation to sports as spectators is also considered as part of the study.

Keywords