TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ EĞİTİM YAZILIMI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 480-496
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırma, Türkçe Öğretiminde Zeki Öğretim Sistemi (ZÖS) yazılımlarının kullanımının kavram yanılgılarının belirlenmesinde ve düzeltilmesinde etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney Grubuna ZÖS yazılımı kullandırılmış, Kontrol Grubuna ise kullandırılmamıştır. Çalışma grubu, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 57 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve kavram yanılgılarını düzeltmeyi temel alan eğitim yazılımı kullanılmıştır. 4 haftalık deneysel işlem sürecini takiben 5. haftanın sonunda öğrencilerin akademik başarıları sontest ile belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; ZÖS yazılımı kullanan deney grubunun öntest-sontest akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olduğu [t(20)=-5, p<.05] sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to explore the effect of determinig and fixing misconceptions of students by using evaluation systems at Intelligent Tutoring Systems (ITS) on students' academic success in Turkish Language Education. Pretest-post test experimental design with control group was used for the research. ITS software was used in the experiment group, whereas the control group used no software. The sample of the study was 57 students of Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Vocational and Technical High School in Çanakkale. An instruction software designed by researcher was used to fix misconceptions of the students. Following the 4- week experimental procedures at the end of 5th week, students' academic success was determined by post test. As a result of the research, academic achievement gap between pretest and post test in the experiment group a significant difference [t(20)=-5, p<.05] was found.

Keywords