İRANLILARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: YALANCI EŞDEĞERLİKLER

Author:

Number of pages: 497-512
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bilindiği üzere, artık günümüzde sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde de çeşitli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak rağbet gördüğü bölgelerden biri Ortadoğu olup şüphesiz bu bölgede, Türk diline ilginin en yüksek olduğu ülke ise İran’dır. Tarihî komşumuz İran’da uzun yıllardan beri çeşitli kurumlar eliyle Türkiye Türkçesi öğretimi yapılmakta, her yıl binlerle ifade edilebilecek sayıda İranlı Türkçe öğrenmektedir. Türkçe ve Farsça yüzyıllardan beri ilişki içerisinde olan iki önemli dil durumundadır. Bu ilişkiler neticesinde Türkçe ve Farsça arasında binlerce sözcükle ifade edilen ortak kelime dağarcığı oluşmuştur. Aynı kaynaktan gelen bu kelimelerin önemli bir kısmı zaman içerisinde Türkçe ve Farsçada farklı kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaya yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi öğrenen İranlıların yalancı eşdeğerliklerden kaynaklı hataları temel oluşturmuş ve bu doğrultuda Türkçe-Farsça ve Türkçe- Azerbaycan (İran Azerbaycan’ı) Türkçesi arasında mevcut bazı yalancı eşdeğer kelime tablolar hâlinde verilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda yalancı eşdeğerliklerden kaynaklı anlatım hatalarının önüne geçmek adına yapılması gereken öneriler sunulmuştur. Araştırma tarama yöntemi ile yapılmıştır.

Keywords

Abstract

As it is known, Turkish is now taught not only in Turkey but also in many countries around the world as a foreign language through a variety of institutions and organizations. One of the regions where Turkish is so popular as a foreign language is Middle East, and Iran is undoubtedly the country with the highest interest of the Turkish language. Turkey Turkish teaching has been done through various institutions in our historical neighbor,Iran, for many years, and thousands of Iranians learn Turkish every year. Turkish and Persian are two major languages which have been in reciprocal relations for centuries. A common vocabulary of thousands of words between Turkish and Persian has occurred as a result of this reciprocal relationship. A significant portion of those words from the same source has begun to be used differently in Turkish and Persian. Errors of Iranians who learn Turkey Turkish as a foreign language resulting from false equivalence has been the basis of this study, and accordingly, some present false equivalent words between Turkish-Persian and Turkish- Azerbaijan (Iranian Azerbaijan) Turkish has been given in tables. In addition, suggestions needed to prevent the expression errors resulting from false equivalence have been presented at the end of the study. Research has been conducted by screening method. Key Words: Turkish teaching, Iran, False equivale

Keywords