ÇOCUKLARIN MERAK ETTİĞİ BİLİM SORULARINA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 65-81
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının merak ettiği bilimsel konularla ilgili sorulara okul öncesi öğretmenleri tarafından verilen cevapların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle okul öncesi eğitime devam eden 54 çocukla birebir görüşmeler yapılarak bilim ile ilgili en çok merak ettikleri sorular toplanmıştır. Çocuklar tarafından en çok merak edilen sorular, araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu aracılığıyla 122 okul öncesi öğretmenine yöneltilmiş ve verdikleri cevaplar içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında çocuklar tarafından merak edilen bilimsel sorulara öğretmenlerin ne şekilde cevap verdikleri içerik analizi sonucu oluşturulan tematik başlıklar içinde incelenmiş ve sonuçlar öğretmenlerden doğrudan alınan ham verilere yer verilerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir oranı çocukların merak ettikleri bilim sorularına bilimsel gerçekliğe dayanmayan veya yetersiz kavram ve bilimsel açıklamalar içeren cevaplar verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate responses that children gave to their preschool teachers for the science questions that they wonder. In the direction of this aim, primarily the questions that children highly wonder about science are collected by one to one interviews with 54 children who continue their preschool education. The most curious questions by children are asked to 122 preschool teachers through interview forms created by researchers and the responses are analyzed with content analysis method. In the findings of the research, how teachers respond to the scientific questions that children wonder is analyzed under the thematic headings created as a result of the content analysis and the results are evaluated by accommodating the raw data taken directly from the teachers. In the direction of the results of the research, most of the preschool teachers participated in study conclude that children gave nonfactual answers or the answers consist of inadequate concepts and scientific explanations to the science questions that they wonder.

Keywords