ÖZDÜZENLEMELİ ÖĞRENMEYE KURAMSAL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 97-118
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmada özdüzenlemeli öğrenme genel bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Özdüzenlemenin ve özdüzenlemeli öğrenmenin kuramsal tanımları verilmiş ve özdüzenlemeli öğrenme modelleri olan Boekearts’ın Uyarlanabilir Öğrenme Modeli, Borkowski’nin Süreç Odaklı Üstbiliş Modeli, Winne ve Hadwin’in Dört Aşamalı Özdüzenlemeli Öğrenme Modeli, Pintrich’in Özdüzenlemeli Öğrenme Modeli, Zimmerman’ın Özdüzenlemeli Öğrenme Modeli tanıtılmıştır. Ayrıca bu araştırmada özdüzenlemeli öğrenmede kullanılan stratejileri ve öğrenme ortamı içinde özdüzenlemeli öğrenmenin nasıl geliştirileceğine dair kuramsal bilgiler yer almaktadır.

Keywords

Abstract

This research makes a general assessment of self-regulated learning. Theoretical descriptions of self-regulation and self-regulated learning, and an introduction of the self-regulated learning models such as Boekearts’ Adaptive Learning Model; Borkowski’s Process-Oriented Model of Meta-cognition Model; Winne and Hadwin’s Four-phase Model of Self-regulated Learning; Pintrich’s Self-regulated Learning Model; Zimmerman’s Self-regulated Learning Model are presented. Furthermore, theoretical knowledge on strategies utilized in self-regulated learning and how to improve self-regulated learning within learning environment is also presented.

Keywords