ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ AKTİF PAYDAŞLARI İÇİN BİR BESLENME REHBERİ

Author:

Number of pages: 419-426
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmada, Leonardo Da Vinci projesi kapsamında yürütülen "Erken Çocukluk Dönemi Aktif Paydaşları için Bir Beslenme Rehberi" ortaklık projesi ürünü olan "Beslenme Rehberinin" oluşturulma sürecini açıklamak amaçlanmaktadır. Beslenme rehberi, Türkiye ve dört Avrupa ülkesinden farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenler arasında yürütülen iki yıllık işbirliğinin sonucuda oluşturulmuştur. Erken çocukluk döneminde beslenme eğitiminin ana paydaşı, paydaş analizi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmenleri üç-altı yaş çocukları için ana paydaş, diğer bir ifadeyle, beslenme rehberinin hedef kullanıcısı olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin konu ile ilgili gereksinmelerini ve rehberin içeriğini oluşturmak amacıyla ihtiyaç analizi yapılmıştır. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre, beslenme rehberinde, beslenme eğitimi, beslenmenin çocuk sağlığı açısından önemi, katılımcı ülkelerdeki mevcut durum, öğretmenlerin beslenme eğitimine yönelik tutumları, iyi uygulamalar, beslenme eğitimi etkinlik örneklerine ve ipuçlarına yer verilmiştir. Bu projede oluşturulan ve farklı programlarda/statejilerde kullanılabilen, uygulama odaklı beslenme rehberinin hedef gruplara nasıl ulaştığı ve ne kadar etkileyebildiği değerlendirilmelidir.

Keywords

Abstract

In this study, it is intended to describe the process of forming "Nutrition Guide" which was the product of the partnership project carried out under the Leonardo Da Vinci Project "A Nutrition Guide for Early Childhood Active Stakeholders". Nutrition guide has been developed as result of two-year cooperation between faculties of differrent fields of expertise who took part in the project from Turkey and four European countries. As a result of the study which was carried out at the beginning of the project using stakeholder analysis to determine the main stakeholder in nutrition education in early childhood, it was determined that pre-school teachers are the main stakeholders for children aged between three and six. In other words, they were determined as the target users of nutrition guide. With an aim to determine the needs of teacher with regard to this issue and the content of the guidebook, needs analysis was performed. According to the results of the needs analysis, nutrition education, the importance of nutrition for children’s health, current situation in the participating countries, attitudes of teachers to nutrition education, best practices, sample nutrition education activities and hints were emphasized in nutrition guide. The application-oriented guidebook established in this project and implemented in different programs/strategies should be evaluated in near future to show how the proposed interventions reach the target groups and to consider what size of effect is possible.

Keywords