İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 333-347
Year-Number: 2015-4

Abstract

Fen bilimleri dersi ilkokul ve ortaokul 4,5,6,7 ve 8. Sınıfların programında yer alan bir ders iken ilk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılı ile birlikte ilkokulların 3. Sınıf programlarına da eklenmiştir. Yapılan bu araştırmada ilk kez ilkokulların 3. Sınıf programlarında yer alan fen bilimleri dersinin, dersin uygulayıcıları olan 3. sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Konya ili merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinden tesadüfi olarak seçilen ilkokulların 3. Sınıflarında derse giren 126 öğretmenle açık uçlu sorulardan oluşan 7 soruluk görüşme formlarıyla fen bilimleri dersi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Yapılan araştırma sonucunda sınıf öğretmenleri fen bilimleri dersinin 3. Sınıf programlarında yer almasının uygun olduğunu en önemli eksikliklerin dersin öğretmen kılavuz kitabının, öğrenci çalışma kitabı ile deney araç gereçlerinin olmayışını göstermişlerdir. Öğretmenler ayrıca fen bilimleri dersinin kazanımlarının öğrencilerin seviyesine uygun ve günlük hayatla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Sciences lesson used to be included in primary and secondary schools 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th grade programs, and as of 2014-2015 academic year, this lesson is included in the 3rd grade program as well. The purpose of the present research is evaluating sciences lesson included in primary school 3rd grade program for the first time, based on 3rd grade teachers, who are the implementers of the lesson. In accordance with this purpose, 126 3rd grade teachers, randomly selected among teachers working in central districts of Konya province were interviewed with an interview form, which consists of 7 open-ended questions. According to the obtained findings, teachers think that including sciences lesson in the 3rd grade program is appropriate, and their most important problem is the lack of a teacher’s book for the lesson, a student workbook and experiment equipment. Teachers also stated that, sciences lesson attainments were appropriate for student level, and related with daily life.

Keywords