NEVŞEHİR/TÜRKİYE'DE 14-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI SUÇA YÖNELTEN DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 10-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı en az 2 kere suç işlemiş ya da suça karışmış Nevşehir ilindeki 14-17 yaş arasındaki ergenlik çağındaki çocukların ortak özelliklerini belirleyerek, suç işlemiş veya suça yönelmiş çocukların profilini tanımlamaktır. İşledikleri suç sebebiyle karakola en az 2 kere intikal etmiş ergen çocukların suç dosyaları incelenmiştir. Ergenlerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler vasıtasıyla, suç işlemiş çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri, eğitim durumları, çevre ile ilişkileri gibi değişkenler incelenmiştir. Veri toplamak için İçerik analizi yapılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup, açıklayıcı/tanımlayıcı durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan ergenlerle yapılan görüşmelerde ergenlerin aileleri, arkadaşları ve yaşadıkları sosyal çevre ile ilgili bilgi toplanmıştır. Bu araştırma sonuçlarının Nevşehir ilinde suç işleyen çocuklarla ilgili yürütülecek olan sonraki projelere ışık tutması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, araştırma sonuçlarının suç işleme eğilimi gösteren çocukların rehabilitasyonu sağlama ve suça karşı önleyici rehberlik projeleri geliştirilmesinde yol gösterici nitelikte olacağı beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this investigation is to identifiy the common charachteristics and profile of 14-17 years old adolescences who commited or attamped crime in Nevşehir/Turkey. Files of the adolescences who committed crime at least twice were investigated in Nevsehir Police Department. Interviews were done with 20 children which were among the children committed crime. By these interviews, information about the variables were collected which were about the socio-economic situation of the quilty children’s families, their education levels, relationships, interaction with the surroundings. Content analysis was applied. This investigation is in qualitative pattern and illustrative Case Study method was used. It is expected that the investigation results will be beneficial and useful fort he other investigation and projects about the quilty children in Nevsehir. It is thought that the results of this investigation will be helpful for he rehabilitation of the children who have the risk of commiting crime.

Keywords