İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 19-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Ordu ilinin Gölköy ilçesine bağlı bir ortaokul öğrencileri tarafından bir sözlü tarih çalışması ile iklim değişikliğine ilişkin olarak yetişkinlerin görüşlerini ortaya koymak, bu çalışmaya katılan öğrencilerde ve görüşme yapılan kişilerde iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir araştırmadır. Hem iklim değişikliğine ilişkin yetişkinlerin hem de çalışmayı gerçekleştiren öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesinde görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ili Gölköy ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki 22 öğrenci ve onların görüşme yaptığı 47 kişi oluşturmaktadır. Görüşme yapılan kişiler 50 yaş üzerinde olup, cinsiyet dağılımları 24 kadın, 23 erkek şeklindedir. Öğrencilerin cinsiyet dağılımları 16 kız, 6 erkek öğrenci şeklindedir. Öğrencilerin büyükleri ile yapmış oldukları görüşme ile geçmişten günümüze kar ve yağmur yağışlarının azaldığını belirtmişlerdir. Görüşme yapılan kişiler geçmişe kıyasla günümüzde havanın daha sıcak olduğunu ifade etmişlerdir. Görüşme sonunda öğrenciler yapmış oldukları görüşmeden büyük oranda mutluluk duyduğunu ve olumlu şekilde etkilendiklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This study is a qualitative research made for the purposes of revealing the opinions of the adults regarding the climate change with an oral history study by the secondary school students in the Gölköy district of the city of Ordu and arising awareness regarding the climate change on the students participating to this study and on the persons interviewed and determining the opinions of the students. The interview technique has been used in the determination of the opinions of the students realizing the study and the adults regarding the climate change. The working group of the research is composed of 22 students in the secondary school located in the Gölköy district of the city of Ordu and 47 persons with whom they have made interviews. The persons interviewed are over age of 50 and their gender distribution is as 24 females and 23 males. The gender distribution of the students is as 16 girls and 6 boys. With the interview that the students have made with their elders, they have mentioned that the rains and snows have decreased from the past to the today. The interviewed persons have mentioned that the weather is hotter today when compared to the past. At the end of the interview, the students have mentioned that they are substantially happy from the interviews that they have made and they are positively affected.

Keywords