SOSYAL İÇERMECİLİK KONUSUNUN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 191-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal içerme konusunun sosyal bilgiler eğitimindeki yerinin uzman görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma, sosyal bilgiler eğitiminde sosyal içermeciliğin rolünün ortaya konulmasına yönelik olarak uzman görüşlerinin alınmasıyla yapılan nitel boyutlu bir durum çalışması modeli şeklinde yürütülmüştür. Sosyal bilgiler alan eğitimi uzmanlarına yönelik olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş açık ve kapalı uçlu soru formatlarının bir arada kullanıldığı görüşme formu, çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla kullanılmış ve ülke çapında farklı üniversitelerde görev yapan 32 akademisyenin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçları uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen temalar çerçevesinde oluşan bulgulardan elde edilmiştir. Bu bağlamda Sosyal bilgiler eğitiminde önemli yer tutan yurttaşlık ve demokrasi eğitiminin bir parçası olarak bireylerde sosyal içerme konusunda farkındalık geliştirilmesinin önemli olduğu vurgusu ve ortaokul sosyal bilgiler öğretim programlarına bu konunun daha çok dâhil edilmesi gerekliliği araştırma sonuçları arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

This study aiming the evaluation of position of social inclusion subject in social studies education with respect to expert opinions have been executed as case study model having qualitative aspect by taking the ideas of experts for presenting the role of social inclusion in social studies training. This interview form where open and close ended question formats were used together which were developed by researchers for social studies field education experts were used for gathering information within scope of study and ideas of 32 academicians who are working in different universities at country-wide were taken. Research results were obtained from findings which has occurred within framework of themes which were determined with respect to expert ideas. With this respect; highlighting that developing awareness about social inclusion at i

Keywords