THE EFFECT OF USING DIFFERENT KINDS OF ICE- BREAKERS ON UPPER-INTERMEDIATE LANGUAGE LEARNERS' SPEAKING ABILITY

Author:

Year-Number: 2016-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ELT
Number of pages: 217-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yabancı dil konuşma üretiminde bir sınıf aktivitesi olarak kaynaştırma tekniklerinin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu etkileri göstermek için IELTS sınavı müteakip Türkiye, Erzurum Amerikan Kültür Derneği’nden İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen yüz Türk öğrenci seçildi. Daha sonra bu öğrenciler kaynaştırma tekniklerinin uygulamasını alan deney grubu ve plasebo alan kontrol grubu olarak rastgele ikiye bölündü. Kendileri için ön test ve art test olarak düşünülen bazı konular hakkında konuşmak zorundaydılar. Puanlar; normallik testi, korelasyon testi ve bağımsız örnek test uygulanarak SPSS aracılığıyla analiz edildi. Bulgular kaynaştırma teknikleri uygulamaları alan deney grubu katılımcılarının konuşma testinde önemli derecede daha iyi performans gösterdiklerini açığa çıkardı.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the effects of ice breakers as a classroom activity on foreign language speaking production. For showing these effects, one hundred Turkish EFL students from the American Culture Institute, Erzurum, Turkey were selected after following the English standard speaking test (IELTS). Then, they were randomly

Keywords