OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL PROBLEM DURUMLARININ VE AİLELERİN ÜRETTİĞİ ÇÖZÜM YOLLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 69-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma kapsamında 48-72 aylık çocukların karşılaştıkları sosyal problem durumları ve bu problem durumları karşısında ailelerin ürettiği çözüm yollarının incelenmesi hedeflenmiştir. Olgu bilim araştırması olarak tasarlanan çalışmanın katılımcıları, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasında bulunan, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık çocuğa sahip ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 168 anne-babadan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sosyal Problem Çözme Becerileri Aile Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların okulda, evde ve ev dışında yaşadıkları 546 sosyal problem durumu saptanmış ve bu problem durumları 10 kategori altında toplanmıştır. Anne-babalar, çocuklarının en çok “Israr etmek”, en az ise “Sorumluluk almamak” sosyal problem durumları ile karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların yaşadığı sosyal problem durumlarına yönelik anne-babalar 157 çözüm yolu üretmiş ve bu çözümler 13 tema altında toplanmıştır. Buna göre anne-babalar en çok “Konuşarak ikna etmek” temasını temasını tercih ettikleri belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The scope of the research is to examine the social problem situations 48-72 month old children encountered and the solutions their parents produced against these situations. The study was conducted in phenomenological design and the participants were consisted of 168 voluntary parents of 48-72 month old children attending preschool education institutions located on the Anatolian side of Istanbul. “Demographic Data Form” and “Social Problem Solving Skills-Parent Interview Form” were used as data collection tools. According to the research results 546 social problems children encountered at home, at school and outside home were detected and these problems were gathered under 10 categories. Parents stated that their children mostly encountered with the problems of “Insisting” and “Taking no responsibility”. Parents produced 157 solutions against the social problems their children encountered and these solutions were collected under 13 themes. According to this, parents reported that they preferred “Talking to convince” mostly.

Keywords