FLÜT ÇALGISININ GELİŞİM SÜRECİNİN iNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 323-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma konusunun amacı, flütün yapısal ve teknik özelliklerinin gelişimi bakımından incelenmesi, tarihsel süreç içinde bu gelişimde kimlerin ve hangi icatların önemli rol oynadığını görmek, böylelikle enstrümanı daha yakından tanımamızı sağlamaktır. Flütün tarih öncesi çağlardan itibaren günümüze kadar olan gelişimi ve değişiminin kronolojik biçimde incelenmiş ve örneklendirilmiş olması ,enstrümanın daha önce sahip olduğu mekanizma zorluklarının nedenlerini ve tarihsel süreç içinde nasıl çözüme ulaştırılmaya çalışıldığını anlamamızı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the improvements of the structural and technical features of the flute and to find out more about the people and the inventions which mostly contributed to these during the historical period and by means of these to master more about this instrument. The development of the flute from the prehistoric ages to present has been examined and exemplified in the chronological order and it will help us to understand the reasons of the mechanical hardships this instrument had and how it resolved in time.

Keywords